Op 16 maart 2022 bepaalt u de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende vier jaar. Er staat een enthousiast team lokale VVD’ers klaar uit onze dorpen om aan de slag te gaan voor alle inwoners van onze vier dorpen.

De afgelopen vier jaar zijn we hard aan het werk geweest voor onze gemeente. Het eerste jaar vanuit de oppositie, de laatste drie jaar als onderdeel van de coalitie. Onze inzet is daarbij altijd gelijk gebleven: het is goed wonen in onze vier dorpen, maar er zijn ook dingen die nog beter kunnen. Op die basis heeft de VVD Gilze en Rijen onlangs het verkiezingsprogramma “Samen werken voor onze vier dorpen” vastgesteld. Hans van Nistelrooij, voorzitter van de programmacommissie, overhandigde het programma aan lijsttrekker David Vermorken.

Raadslid en nummer twee op de kandidatenlijst Hans van Nistelrooij: “Onder leiding van David gaan we de komende jaren samen aan de slag voor onze vier dorpen. We hebben de afgelopen vier jaar veel geïnvesteerd in onze dorpen. In sportaccommodaties, in centrumplannen, in de nieuwbouw van De Wildschut en in veel projecten zoals woningbouw die nu in uitvoering zijn. En dat allemaal in een gemeente die nog steeds tot de allergoedkoopste gemeenten van Nederland behoort. Want onze woonlasten zijn tussen 2016 en 2021 slechts met 8 euro toegenomen, ver beneden de inflatie in dezelfde periode.”

Maar er is nog genoeg dat beter kan en moet. Hans vervolgt: “Zo willen we zorgen voor meer woningen in onze gemeente zodat het in iedere levensfase fijn wonen is in onze vier dorpen. We willen de energietransitie, die nodig is om de klimaatdoelen te halen, voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar houden. We willen onze straten duurzaam herinrichten en ernstige wateroverlast tegengaan. We willen de kwaliteit van het groenonderhoud in de openbare ruimte verbeteren en de verloedering tegen gaan. En we zetten in op meer veiligheid, onder meer met meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).”

Lijsttrekker David Vermorken is blij met het verkiezingsprogramma: “We kiezen voor een positieve insteek: we kijken hoe we het beter kunnen doen en komen dan direct in actie. Daar hebben onze inwoners, ondernemers en verenigingen namelijk écht wat aan. We blijven niet eindeloos stil staan bij hoe het ook anders had gekund.

Zo blijven Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot goed en worden beter. Samen met het team lokale VVD’ers ga ik daar de komende jaren hard aan werken.”

Wilt u ook met de VVD Gilze en Rijen aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl. Of benader ons via Facebook of Instagram.