Zaterdagochtend 18 december 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Gilze en Rijen, zowel het PvdA verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Samen Bouwen aan Gilze en Rijen’, als de PvdA kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 unaniem vastgesteld.

Kandidatenlijst Gemeenteraad 2022-2026
We zijn er heel erg trots op dat we als PvdA Gilze en Rijen een dijk van een kandidatenlijst hebben kunnen vaststellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Niet minder dan 32 betrokken kandidaten uit de 4 kernen sieren de PvdA-lijst, waaronder ervaren krachten, nieuwkomers, diverse leeftijdscategorieën, oud-raadsleden en oud-wethouders, trouwe leden van de steunfractie en als lijstduwer oud-wethouder Lau Lavooij.

Ook de adviescommissie kandidaatstelling stak haar waardering niet onder stoelen of banken: “Wij zijn onder de indruk van de motivatie en ook van de kwaliteiten van de diverse kandidaten”. Samen met de overweging van de adviescommissie ‘we hebben voor ogen gehouden wat op een termijn van de komende vier jaar (en daarna!) een goede top tien zou zijn’, heeft het bestuur dankbaar gebruik gemaakt van het gedegen advies.

De ontwerp-kandidatenlijst, zoals door het bestuur onderbouwd aan de leden werd voorgelegd, werd goed bediscussieerd en met name de kandidaten die zich hadden aangemeld voor een ‘verkiesbare plaats, of opvolgplaats’ grepen de gelegenheid aan zich nader te presenteren en te profileren.

Het PvdA verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Samen Bouwen aan Gilze en Rijen’
Het ontwerp-verkiezingsprogramma werd na een heldere discussie op een enkel punt aangepast en werd hierna unaniem vastgesteld. In het programma wordt vooral ingezet op meer betaalbare huur- en koopwoningen, betere sociale voorzieningen, een groener Gilze en Rijen en in plaats van een ‘auto-te-gast’ tunnel een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers in de noord-zuidas in Rijen.

Onomstreden, ‘goede wijn behoeft geen krans’, zo werd de huidig PvdA-fractievoorzitter, Marielle Doremalen (47) uit Gilze unaniem gekozen tot PvdA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gilze en Rijen op 16 maart 2022
Marielle heeft zich in de afgelopen 8 jaar onderscheiden als een zeer gedreven, sociaal en erg maatschappelijk betrokken raadslid. Zij komt van nature op voor de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast vinden mensen van hoog tot laag en links tot rechts bij haar altijd een luisterend oor. Ze heeft een grote kennis van de gemeente, kan goed haar standpunten verwoorden, is analytisch en heeft de gave als ‘bruggenbouwer’ haar doelen in goede harmonie te verwezenlijken. Uitermate herkenbaar en aanspreekbaar voor onze inwoners is zij ook de ideale kartrekker die de fractie kan stimuleren en enthousiasmeren.

Op 2 een jong en bevlogen aanstormend talent, Anthony Bisschops (30) uit Rijen
Anthony is een jonge, gedreven en enthousiaste kandidaat die standpunten goed kan verwoorden. Hij staat midden in de samenleving (o.a. voorzitter Adviesraad Sociaal Domein), is heel creatief (animator Kloes TV) en heeft veel affiniteit met jongeren. Hij heeft diverse PvdA opleidingen gevolgd en ook de cursus Politiek Actief. Zijn gedrevenheid, leergierigheid en duidelijke manier van standpunten innemen, waarbij de sociaal-democratische gedachte vooral centraal staat, maken hem tot een kandidaat met perspectief.

Op 3 een ‘techneut’ met hart voor mens en natuur, Ton van Gageldonk (59) uit Rijen
Ton is al vele jaren werkzaam in de harde sector waarin hij zijn kennis en kunde inzet bij de bouw van tunnels en bruggen. Een breed georiënteerde kandidaat die zijn technische achtergrond laat zien in de Commissie Ruimte, maar die dit als geen ander weet te combineren met zijn oprechte belangstelling en aandacht voor mens en natuur vanuit zijn sociaal-democratische hart. Ton heeft ook zijn sporen verdiend in het maatschappelijk en sociaal leven (muziek en carnaval en hij was o.a. voorzitter van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in het onderwijs).

Op 4 een ‘allrounder’, die midden in de samenleving staat, Johan van Zuijlen (44) uit Rijen
Johan houdt van samenwerken en gaat graag op zoek naar overeenkomsten om op die manier tot goede oplossingen te komen. Is jarenlang een betrokken vrijwilliger/bevelvoerder bij de Rijense Brandweer. Dat bracht hem als professional (tevens Officier van Dienst Brandweer) bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Heeft zijn sporen verdiend in het vrijwilligerswerk voor de school (voorzitter MR De Brakken) en in de sport (trainer/leider bij VV Rijen). Johan heeft ook de cursus Politiek Actief gevolgd en is er klaar voor om in de gemeenteraad zijn steentje bij te dragen.

Op 5 een ervaren bestuurder, creatief en initiatiefrijk, Willem Starreveld (69) uit Gilze
Met 12 ‘dienstjaren’ als wethouder kent Willem het klappen van de zweep. In de steunfractie toont hij zich gedreven en is sterk gericht op vernieuwing en verandering en weet dat goed te onderbouwen. Hij vindt dat je voor elkaar moet willen werken in de PvdA, in commissies, in de raad, in de coalitie en met ambtenaren. Het fysiek domein ligt hem na aan het hart, maar ook in het sociaal domein en bij jeugdzaken weet hij van wanten. Is hierdoor een prima coach en ondersteuner van ‘nieuwkomers’.

Op 6 een ‘duizendpoot’ met passie voor de natuur, Peter von Meijenfeldt (72) uit Molenschot
Peter, als zeer ervaren lid van de gemeenteraad en eerder van Provinciale Staten, ziet graag het stokje overgenomen worden door onze jongere talenten. Maar zijn ervaring en kennis wil hij graag van dichtbij blijven inzetten voor de nieuwe fractie, de partij en de afdeling. Op het gebied van ruimte, maar ook middelen, sport en vooral natuur en landschap is hij van alle markten thuis. Samen met zijn (huidige) bestuurlijke ervaring bij natuur- en landschapsverenigingen en het Waterschap kan en wil hij blijven functioneren, ook in een soort van mentorrol in en voor de nieuwe fractie.

Op 7 een noeste en harde werker op het ‘middenveld’, Clementine Vervaet (58 jaar) uit Rijen
Clementine is al enkele jaren zeer actief in de commissie samenleving. Het ‘sociaal domein’ met Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en Schuldhulpverlening is ‘haar’ domein. In de steunfractie en in de commissie levert ze een inhoudelijk sterke en constructieve bijdrage. Voorop staat bij haar dat ze de kloof tussen arm en rijk wil verkleinen, wil opkomen voor de kwetsbare mensen en ervoor wil zorgen dat deze mee kunnen doen. Met haar bevlogen inzet is zij van grote toegevoegde waarde voor het PvdA-geluid in de gemeenteraad.

Op 8 een ‘teamplayer’ met weloverwogen standpunten, Stijn van der Heijden (40) uit Hulten
Stijn is al vele jaren werkzaam in een logistiek-managementfunctie bij Ericsson en woont op een steenworp afstand van ‘zijn’ bedrijf. Zijn bedrijfsmatige visie combineert hij al jaren met zijn overtuiging dat er gelijke kansen moeten zijn voor iedereen en zeker op het gebied van wonen en werk. Die draagt hij ook uit in de steunfractie. Geboren in Rijen, maar al wat jaren woonachtig in Hulten dicht bij de vliegbasis weet hij de lokale behoeften goed te duiden. Zo is hij sterk voorstander van gebruik van simulatoren op de vliegbasis.

Op 9 een kandidaat met een mening die weet wat hij wil, Jos Schiphuis (31) uit Rijen
Jos is iemand die zich goed oriënteert, een keuze maakt en dan gelijk de handen uit de mouwen steekt. Hij is dan ook van meet af aan bij de PvdA Gilze en Rijen enthousiast mee gaan doen en mee gaan praten in de programmacommissie en hij heeft ook meteen maar de cursus Politiek Actief gevolgd. Hij wil zijn expertise vooral richten op het financiële vlak, maar ook wonen sport, kunst en cultuur heeft zijn warme belangstelling. Een kandidaat die zich warmloopt voor de gemeenteraad.

Op 10 een kandidaat die ‘vakbond’ met hoofdletters schrijft, Gerrold de Bruijn (51) uit Gilze
Gerrold is geen bankzitter. Als betrokken Gilzenaar is hij al sinds jaar en dag actief voor VV Gilze en naast zijn drukke baan is hij ook nog eens een zeer gemotiveerd lid van de FNV Jumbo Kadergroep en zit hiervoor in het FNV Landelijk Vakbondscomité. Ook voor de PvdA-steunfractie weet hij tijd vrij te maken. Met deze achtergrond is het niet vreemd dat hij (vrijwilligers)werk hoog in zijn vaandel heeft. Hij komt dan ook graag op voor goede arbeidsomstandigheden en voor goede voorzieningen.
En… daarbij past de grootst mogelijke ondersteuning en waardering voor het vrijwilligerswerk.

De lijst ziet er verder als volgt uit:
11. Geert Sterenborg, Rijen
12. Jeanne van der Heijden-van Opstal, Rijen
13. Ton Hesemans, Rijen
14. Berber van der Heide, Rijen
15. Derk Tabor, Gilze
16. Theo Pot, Rijen
17. Bernadette Brouwers, Gilze
18. Maria Vernooij-van der Wal, Rijen
19. Martijn Posthuma, Gilze
20. Peter Koks, Rijen
21. René Drogt, Rijen
22. Jos Uitterhoeve, Rijen
23. Margriet van den Berg, Rijen
24. Nick Taks, Rijen
25. Fred Hendriks, Gilze
26. Luciën Raaijmakers, Rijen
27. Marius Pruijssen, Rijen
28. Gerrie IJpelaar-van Hulten, Gilze
29. Bart Bijl, Rijen
30. Jan van den Hoever, Rijen
31. Harrie Broeders, Rijen
32. Lau Lavooij, Gilze