Op 22 december heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen de Transitievisie Warmte vastgesteld. Met deze visie zet de gemeente de koers uit voor de warmtetransitie in Gilze en Rijen, de overstap van het gebruik van aardgas naar andere meer duurzame manieren van verwarmen en koken.

Klimaatakkoord
In 2019 presenteerde het kabinet het Nederlandse Klimaatakkoord, met daarin 600 afspraken en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland tegemoet komt aan de internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en milieu.

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat de gebouwde omgeving in 2050 geen gebruik meer maakt van aardgas maar overstapt naar een duurzame warmtebron. Dat is belangrijk, want daarmee voorkomen we verdere gevolgen van klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Daarnaast heeft de winning van aardgas negatieve gevolgen voor Groningen en willen we onafhankelijk blijven van andere landen voor onze energievoorziening.

Waarom een Transitievisie Warmte?
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) opstelt. De TVW geeft inzicht in de alternatieven voor aardgas in de gemeente.

Wethouder Ariane Zwarts: ‘Hoe we deze transitie in Gilze en Rijen willen aanpakken is beschreven in deze Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte is geen eindpunt en is ook niet in beton gegoten. Het is de start van een langdurig proces waar we met vele uitdagingen te maken zullen krijgen, maar waar ook nieuwe kansen zich zullen voordoen. Door zorgvuldig en tijdig te schakelen met inwoners, stakeholders en andere belanghebbenden kunnen we zorgen dat iedereen dit pad kan blijven volgen maar vooral kan meedenken. Want een ding is zeker, er is geen planeet B. Laten we aan de slag gaan!’
De Transitievisie Warmte wordt elke 5 jaar herijkt. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen en inzichten worden meegenomen.

Wat betekent dit voor Gilze en Rijen?
De gemeente kiest voor een benadering waarbij iedereen stappen ‘op maat’ kan zetten richting een aardgasvrije verwarming. In de TVW worden daarom geen startwijken aangewezen. Samen met inwonerscorporatie Energie Gilze Rijen zet de gemeente in op de wijkaanpak energiebesparing, op die manier wordt er stapsgewijs ervaring opgedaan met het verduurzamen van woningen.

Nieuwe woningen worden al aardgasvrij gebouwd, maar ook bestaande woningen moeten voor 2050 ook aardgasvrij gemaakt worden. De opgave in de gemeente Gilze en Rijen is groot. Er staan ongeveer 12.500 woningen in onze gemeente. Veel van deze woningen zijn op dit moment voor warmte afhankelijk van aardgas. In 2019 werd meer dan 13,6 miljoen kubieke meter aardgas gebruikt om deze woningen te verwarmen.

Uit onderzoek gedaan door het Expertisecentrum Warmte en uit de MKBA van de regio blijkt er kansen liggen voor all-electric oplossingen in de gemeente. Gebouweigenaren van gebouwen die in of na 1992 zijn gebouwd, kunnen zich voorbereiden op de overstap naar een all-electric oplossing. Voor gebouweigenaren van oudere gebouwen ligt de focus de komende vijf jaar voornamelijk op isolerende en besparende maatregelen.

Wilt u de Transitievisie Warmte inzien? Dat kan hier

Voor adviezen rond energiebesparing werkt de gemeente samen met energiecoöperatie Energie Gilze Rijen, hier kan men ook een warmtescan of een advies op maat door een energiecoach aanvragen.