De gemeenteraad heeft HalloGilzeRijen de uitzendlicentie voor de lokale omroep met vijf jaar verlengd. Waarvoor dank. Deze vergunning moet elke vijf jaar opnieuw aangevraagd worden bij het Commissariaat voor de Media.

Deze week besprak de raad het voorstel om HalloGilzeRijen te blijven steunen. Volgens de raadsleden is de lokale omroep goed bezig, maar men stuitte ook op een paar problemen. Één daarvan was dat slechts vier van de acht maatschappelijke stromingen vertegenwoordigd zijn in de programmaraad (PBO), zoals het eigen statuut verplicht. En dat klopt. HalloGilzeRijen probeert echter al een lange tijd deze open posities in te vullen, maar tot nu toe zonder resultaat. Men heeft geen zin, geen tijd of geen ambitie om deze rol in te vullen. Omdat HalloGilzeRijen een ‘open communicatieplatform’ is, kan elke maatschappelijke stroming -zonder kosten- content aanleveren. Wat ook gebeurd. Dit is met de gemeente gecommuniceerd en akkoord bevonden.

Het tweede probleem volgens enkele raadsleden was de journalistieke onafhankelijkheid. Dit omdat twee raadsleden enige betrokkenheid hebben bij de organisatie van HalloGilzeRijen. Graag hadden we gezien dat leden van GGR en D66 hierover vooraf contact met HalloGilzeRijen hadden opgenomen, zodat we ons standpunt hierover konden toelichten. We hadden duidelijk kunnen maken dat onafhankelijke journalistiek erg belangrijk is voor HalloGilzeRijen. Iedereen uit de gemeente Gilze en Rijen kan content aanleveren, dus ook alle politieke partijen, actiegroepen en de gemeente, mits er geen grove taal wordt geuit, het geen nepnieuws is en er geen mensen worden beledigd. De meeste politieke partijen zijn dan ook deelnemer van het platform.

Omdat HalloGilzeRijen voldoet aan de mediawet, ontvangt het van de landelijke overheid een subsidie van €1,39 per huishouden (dus niet van de lokale overheid, zoals velen denken). Deze €14.330 per jaar wordt gebruikt om de tv-zender in de lucht te houden, de website te beheren, social mediakanalen te vullen, tv uitzendingen te streamen en narrow casting aan te bieden. En van het beetje dat er over blijft proberen we tv-programma’s te maken. Het kost de gemeente dus helemaal niets!

En daar moet verandering in komen. Want de lokale onafhankelijke journalistiek staat onder druk en dit heeft een financiële injectie nodig om dit weer vlot te trekken. Daarom vinden de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de NLPO (Lokale Publieke Omroepen) dat er meer geld vrijgemaakt moet worden om dit te ondersteunen. HalloGilzeRijen heeft een voorstel gedaan aan de lokale politieke partijen voor een subsidie van €2 per inwoner, wat in Gilze en Rijen neerkomt op ongeveer €35,000 per jaar. Hiervoor kan HalloGilzeRijen 1 of 2 part-time journalisten aannemen die de lokale journalistiek naar een hoger plan trekken. HalloGilzeRijen kan hiermee ook meerdere lokale items – die lokaal belangrijk zijn – in beeld brengen.

De vrijwilligersorganisatie HalloGilzeRijen heeft dit subsidieverzoek bij alle politieke partijen neergelegd en gevraagd om dit op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Naast de waardering die we mogen ontvangen, hebben we ook een belangrijke taak te vervullen, n.l. het zo goed mogelijk informeren van de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen. Het platform is er, nu de financiële ondersteuning nog. Wordt vervolgd.

Voorzitter HalloGilzeRijen

Frank Hermens