Dat 2022 een bijzonder jaar gaat worden is wel zeker. Corona zal helaas ons leven zeker nog een tijdje gaan beïnvloeden en daar zullen we ons in moeten schikken. Politiek staan we voor belangrijke keuzes in verschillende dossiers zoals spoorzone, centrumplan Rijen, woningbouw in Molenschot, herinrichting in Hulten, diverse woningbouwprojecten in Gilze en daar zullen wij u regelmatig over informeren. Naast deze vooral fysieke voorbeelden willen we natuurlijk onze inwoners de goede zorg kunnen bieden die ze nodig hebben op de onderdelen waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

In 2022 zijn op 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Hier worden stilletjes aan de nodige voorbereidingen voor getroffen, ook bij Kern ’75 zijn er al volop plannen en ideeën over tafel gegaan. We zien ondertussen de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s voorbijkomen, mooie lijsten, en er is genoeg te kiezen. Ook Kern ’75 gaat u hierover binnenkort verder informeren. Om een tipje van de sluier op te lichten: veel zal in het teken staan van leefbaarheid van onze omgeving en meer woningbouw. Dat wil zeggen dat we de kwaliteit van groen omhoog willen brengen door beter onderhoud en meer groen aan te planten, maar ook het onderhoud aan trottoirs en wegen te verbeteren. Dit zijn maar enkele onderwerpen waar we op in willen zetten met de verkiezingen. Natuurlijk gaan we in 2022 ook verder om samen met inwoners projecten op te starten. Hierin blijven we ons als Kern ’75 onderscheiden ten opzichte van de andere partijen. Mooie voorbeelden hiervan zijn Bisschop de Vetplein en D’n Steenakker waar wij de aanjagers voor zijn. Overigens zijn er ook in Rijen en Molenschot mooie initiatieven op komst waar Kern ’75 een aanjagende rol in zal spelen.

Lijkt het u leuk om mee te praten over een diversiteit aan onderwerpen? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden.

Wij wensen u een gezond, mooi, fijn en goed 2022 toe!

Laten we samen #betrokken blijven bij onze mooie gemeente

Bestuur en fractie Kern ‘75