De leden van D66 Gilze en Rijen hebben de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart aanstaande. We hebben een prachtige mix van gedreven en actieve kandidaten. Een goede verhouding man – vrouw en in leeftijd tussen de 24 en 67 jaar. Van ondernemer tot docent en van manager tot zorgverlener. Alle vier de kernen zijn vertegenwoordigd en alle kandidaten hebben hun unieke eigen expertise en passie. Stuk voor stuk betrokken en enthousiaste mensen met een gezamenlijke, heldere kijk op wat de gemeente nodig heeft.

De kieslijst van D66
De kandidaten hebben naast politieke ambitie een keur aan relevante maatschappelijke ervaring. Bovendien kennen ze de gemeente Gilze en Rijen en de regio op hun duimpje.
De kandidatenlijst van D66 ziet er als volgt  uit (in volgorde):

 • Antonet Krol (Rijen)
 • Frits van Vugt (Gilze)
 • Stefan Schoenmakers (Rijen)
 • Buddy Bossink (Rijen)
 • Saskia de Frel (Molenschot)
 • Ruud Bousché (Rijen)
 • Kitty van Noort (Gilze)
 • Elvir Hadic (Rijen)
 • Ellen van den Wijngaart (Gilze)
 • Yvonne den Draak (Hulten)
 • Barry van der Veeken (Gilze)
 • Ingrid Diepstraten (Gilze).

Gemotiveerd en veel kennis & ervaring
Lijsttrekker Antonet Krol: “Met dit team ga ik met groot vertrouwen de verkiezingen in. Het zijn bijzonder gemotiveerde mensen die midden in de lokale maatschappij staan en veel kennis en ervaring met zich meebrengen. Met hen heb ik de laatste hand aan het verkiezingsprogramma gelegd waarmee wij binnenkort naar buiten treden”.

Speerpunten van D66
D66 wil zich de komende jaren inzetten voor: een passende en betaalbare woning voor iedereen, meer investeren  in onze jeugd, meer veiligheid in onze wijken en in het verkeer, waaronder een veilige spooronderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij de Julianastraat. Behoud van het gemeentehuis in Rijen met haar ambtelijke en bestuurlijke functies en een efficiëntere gemeentelijke dienstverlening. Geen geldverspilling meer door de gemeente, en daardoor ook lage(re) lasten voor onze inwoners. Een groener en gezonder Gilze en Rijen, meer invloed van de inwoners op het bestuur.

Hulp aan allen bij de energietransitie, gelijke kansen voor iedereen en omzien naar onze ouderen. Een bruisend Gilze en Rijen met kunst en cultuur en een fit verenigingsleven voor jong en oud.

D66 maakt het verschil
“Met dit zeer deskundig team kunnen we de komende vier jaren de frisse wind, die wij in 2018 hebben doen opsteken, harder laten waaien en verder het verschil maken. We willen een politiek die omkijkt naar anderen en verder kijkt dan morgen. En bovenal willen we het samen met de inwoners doen” – aldus Antonet Krol.

Ons motto is: “D66 Gilze en Rijen – Vóór en met de inwoners.”

https://gilze-rijen.d66.nl/