Ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven B.V. en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling en bouw van 65 nieuwe woningen in Molenschot. De woningen komen aan de Veenstraat in Molenschot en sluiten aan op de woonbuurt ’t Blokske. Ze zijn verdeeld over twee woonerven. Het woonerf aan de westkant van de Veenstraat kent vooral woningen voor doorstromers en ouderen. Het tweede woonerf, aan de oostkant van de Veenstraat, heeft 24 levensloopbestendige appartementen voor ouderen en 25 woningen voor starters en doorstromers. Het plan is in samenspraak met de grondeigenaren, Defensie en de twee werkgroepen Wonen en Zorg uit Molenschot tot stand gekomen. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, presenteert Winters Vrolijk Leven de plannen in een omgevingsdialoog aan de omwonenden. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure.

Bouwen naar behoefte
“We hebben vier jaar geleden aan de inwoners van Molenschot beloofd om stappen te zetten voor de bouw van nieuwe woningen in Molenschot. Mede dankzij de positieve houding van Defensie kunnen we deze overeenkomst tekenen, als eerste stap naar de daadwerkelijke bouw van 65 nieuwe woningen.” aldus wethouder David Vermorken. Wethouder Annette Stinenbosch: “Dit plan verbetert de leefbaarheid in Molenschot en komt tegemoet aan de woonbehoefte van starters, doorstromers en ouderen in Molenschot. Het biedt hen de kans om in Molenschot te blijven wonen en leven. Hiermee sluit het plan ook helemaal aan op onze woonvisie: ‘Doorstromend, duurzaam en divers’.”

Divers wonen
Het woon(zorg)complex biedt straks collectieve zorg, waardoor ouderen langer in Molenschot en dicht bij hun sociale netwerk kunnen blijven wonen. Naast dit complex komen diverse woningtypes op kleine en grote bouwkavels, waaronder levensloopbestendige woningen. De westelijke locatie krijgt de sfeer van een Brabants boerenerf. Het ontwerp van de oostelijke locatie sluit meer aan op het kenmerkende dorpse karakter van de woningen in Molenschot. “Beide woonerven vormen een mooie duurzame toevoeging aan het dorp Molenschot”, aldus Lars Paantjens van Ontwikkelcombinatie Vrolijk Leven.

Aansluiten op Molenschots karakter
Een landschappelijke groenzone verbindt straks het dorpshart van Molenschot met de nieuwe woonbuurten en de bestaande buurt ‘t Blokske. De groenzone vormt ook een belangrijke langzaam-verkeersroute richting Molenschot. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan. De openbare ruimte wordt duurzaam en natuurlijk ingericht met aandacht voor groen en gevarieerde aanplant. Parkeren is zodanig ingepast dat de impact op de openbare ruimte gering is.

Vervolg
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, start een omgevingsdialoog. ”We kijken uit naar het moment om de plannen met de (direct) omwonenden te kunnen delen en samen met hen hierover het gesprek aan te gaan”, aldus Michiel Stevens van Ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven. Vervolgens werken we het plan verder uit. We streven er naar om het plan als ontwerp bestemmingplan nog voor 1 juli 2022 in procedure te brengen. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is naar verwachting eind 2022. Dit is afhankelijk van het verloop van de omgevingsdialoog en eventuele zienswijzen. Eind 2022 volgt meer informatie over de verkoop van de eerste woningen. Meer weten of op de hoogte blijven? Kijk dan op www.woneninmolenschot.nl of schrijf u via deze website in voor de nieuwsbrief over het project.