Kern ’75 is al een tijdje bezig met de voorbereidingen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Deze week stellen Gonda en Karin zich voor: Zij staan respectievelijk 10e en 9e op de kandidatenlijst van
Kern ‘75.

Gonda Multem
Ik ben Gonda Multem, 51 jaar en woon samen met mijn gezin in Molenschot.
Nadat ik jarenlang heb gewerkt voor een accountantskantoor ben ik alweer zo’n 7 jaar docent aan de Hogeschool Rotterdam.

Wat ik in Molenschot heel sterk voel is de inzet van inwoners om hun woon- en leefomgeving levendig te houden. Dit blijkt uit de vele initiatieven, door de helpende handjes bij activiteiten en de vrijwilligers van de diverse verenigingen. Ik raak hierdoor ontroerd en heb daarom zelf bestuursfuncties gehad in ouderverenigingen en de carnavalsstichting. Op dit moment ben ik, naast bestuurslid van de buurtvereniging, ook #betrokken als penningmeester bij De Molenwiek.

Ik wil me vooral inzetten in het realiseren van een fijne woon- en leefomgeving door een goede balans in het behouden van de natuurlijke omgeving en de juiste voorzieningen voor jong en oud. Bij Kern ’75 voel ik dat er geluisterd wordt en dat gestreefd wordt de plannen te realiseren via een positieve samenwerking met andere betrokkenen.

Karin IJtsma
Ik ben Karin IJtsma en ben al zo’n 15 jaar #betrokken commissielid van de commissie Samenleving. Eerst als lid voor Locaal Belang, maar toen die partij ophield te bestaan en leden zich aansloten bij Kern ’75 kwam ik namens Kern ’75 in de commissie Samenleving. Voor Kern ‘75 heb ik de vorige periode ook in de gemeenteraad gezeten.

Ik ben geboren, getogen en actief inwoner in Rijen. Ik ben #betrokken geweest bij de start van o.a. Stichting Rijens Hart en Stichting Op den Alpe Rijen. Als ondernemer houd ik me bezig met opleiden, trainen en adviseren binnen het openbaar bestuur.
Voor de commissie samenleving zijn het vooral de onderwerpen Onderwijs en (Jeugd)zorg die mij aanspreken. Heel veel is daar al goed geregeld en georganiseerd, neem bijvoorbeeld de huisvesting van de basisscholen. Maar er kunnen altijd verbeteringen worden doorgevoerd en dan met name nog binnen de (Jeugd)zorg.

Wil je meepraten en/of actief worden in de politiek? Dat kan! Kern ’75 nodigt je uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden.