Op 30 januari verzorgde Scouting Rijen een interessante presentatie over hun “Droomverbouwing”. We schreven al eerder over deze wens. Alle politieke partijen waren daarvoor in twee rondes uitgenodigd. Het CDA was in de tweede ronde samen met D66 en de PvdA aan de beurt. Duidelijk is dat de scouting zelf een behoorlijk deel van het benodigde geld bij elkaar kan brengen maar dat ze er daarmee nog niet zijn.

Gesprek
Eerder dienden we over dit onderwerp een motie in. De uitkomst was toen dat de gemeente met hen in gesprek zou gaan. We zijn blij te horen dat inmiddels een eerste gesprek heeft plaatsgevonden en dat in maart een vervolggesprek staat ingepland. De scouting hoopt dan een vollediger beeld te kunnen geven van de door hen gewenste aanpassingen en aanbouw.

Rondleiding en presentatie
Eerst kregen we een rondleiding door het gebouw. Daarbij werd meteen duidelijk waar de wensen liggen. Vernieuwing sanitair, herindeling van ruimtes, een ruimere keuken, betere toegankelijkheid en een duurzaamheidsslag. Aansluitend kregen we een presentatie waar nog verder inzichtelijk werd gemaakt hoe de verbouwing vorm zou kunnen krijgen. Tot slot maakten we een rondje om het gebouw om het plaatje compleet te krijgen.

Financiën
De scouting heeft al flink gespaard en contact gelegd met bijvoorbeeld Scouting Nederland en Jantje Beton. Zij willen meedenken en ook een bijdrage doen maar dat is het nog niet genoeg. In mei zullen we in de commissie Samenleving verder worden geïnformeerd over de opbrengst van de gesprekken tussen de scouting en de gemeente.

Waardering
Het CDA heeft grote waardering voor de open manier waarop de scouting alle partijen heeft geïnformeerd over de door hun gewenste verbouwing. We hopen dat er een goede oplossing wordt gevonden om ook de financiën rond te krijgen. Zowel scouting Rijen als ook de scouting in Gilze spelen in onze gemeente net als de vele andere verenigingen een belangrijke rol voor onze jeugd!

Wilt u reageren of hebt u andere opmerkingen of vragen stuur dan een mailtje naar secretaris@cdagilzerijen.nl. Een kijkje op onze website kan natuurlijk ook ga dan naar