• Meer groen en biodiversiteit realiseren (o.a. perkjes en groene bermen)
• Herstel laanstructuur Veenstraat en behoud bomen Tilburgsebaan
• Behoud open landschap Haansberg-Hulten en Wijkevoort (geen verdozing!)
• Het parkeerterrein Raadhuisplein omvormen tot een aantrekkelijk groen verblijfsgebied
• Beekherstel en aanleg ecologische verbindingszones
• “Zon op dak” en geen zonneweides in ons fraaie buitengebied
• Tegen biomassacentrales
• Voor natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
• Wateroverlast en verdroging door klimaatveranderingen tegengaan
• Starten met een maandelijkse wijkschouw, telkens in een andere wijk, waarin de gemeente samen met de bewoners kijkt wat verbeterd moet worden, o.a. aan het groen