De geplande autotunnel in Rijen, waar ook fietsers doorheen zouden moeten, is een splijtzwam in de gemeentepolitiek. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er per sé auto’s door kunnen, hoewel er straks al twee autotunnels zullen zijn in Rijen: één aan de oostkant (Maczektunnel) en één 2,3 km verderop aan de westkant (de geplande tunnel aan de Oosterhoutse weg). Die derde tunnel in het centrum is daarom helemaal niet nodig, vinden D66, PvdA en GGR. Sterker nog: erg slecht, want verwacht wordt dat deze autoverkeer gaat aantrekken, wat juist niet de bedoeling is. Bovendien blijkt zo’n tunnel ook nog eens onveilig en moeilijke toegankelijk te zijn en Rijen-zuid te isoleren van de rest. Tel daarbij de (veel te) hoge kosten, en dan zou de simpele conclusie moeten zijn: niet doen! Maar nee hoor: college van B&W en de coalitiepartijen willen hun zin doordrijven en kost wat kost de autotunnel realiseren.
Maar met uw steun houden we dat tegen!

Onderteken de petitie!
Daarom is D66 gisteren een petitie gestart. Wij hopen dat veel inwoners die zullen ondertekenen. Niet alleen de Rijenaren, die beter af zullen zijn met een fietstunnel, maar ook de inwoners van Gilze, Molenschot en Hulten, die anders mee moeten betalen aan een ongewenste, veel te dure autotunnel.
Ziehier de link. U kunt ook de QR-code scannen. Niet vergeten hem te bevestigen anders telt het niet!
https://petities.nl/petitions/geen-onveilige-ontoegankelijke-en-veel-te-dure-auto-te-gast-tunnel-in-rijen?locale=nl

En laat uw mening ook horen bij de gemeenteraadsverkiezingen
En wij hopen ook dat u hieraan denkt als u binnenkort gaat stemmen voor de gemeenteraad (14 – 16 maart). Want als de coalitiepartijen Kern ’75, Gemeentebelang, CDA en VVD hun meerderheid verliezen, dan gaat D66 met de twee andere oppositiepartijen deze autotunnel stoppen. En maken er een comfortabele en goedkopere fiets- en voetgangerstunnel van.

Auto-te-gast tunnel slecht idee: huizensloop en onveilig
D66 is vanaf 2018, toen ex-wethouder Dols het plan van de auto-te-gast tunnel introduceerde, tegen dit idee geweest. Nut en noodzaak werden namelijk niet aangetoond. Bovendien bleek al snel dat de autotunnel niet inpasbaar is, zonder veel huizen te slopen. Er moeten straks 13 huizen verdwijnen en alleen dat kost 5 tot 6 miljoen.
Niet alleen worden sommige bewoners gedwongen hun huis te verlaten, veel anderen krijgen straks een grote tunnelbak voor de deur. Het woongenot daalt dus fors in zowel de Julianastraat als de Stationsstraat. De slechte inpasbaarheid van een autotunnel (die 3,5 m diep moet worden) leidt ook tot een te steile helling van rond de 4,5% wat duidelijk buiten de normen is die daarvoor nog acceptabel worden geacht. Zo’n steile helling zal niet te nemen zijn voor sommige fietsers. Je zult een e-bike moeten hebben, en dan ook nog durven, temidden van auto’s, op een wegdek van ruim 4 m breed. Veilig Verkeer Nederland liet in 2019 al weten dat auto’s en fietsers in twee richtingen door een smalle tunnelbuis geduwd, tot een onveilige situatie zal leiden. Maar dat was aan dovemans oren gericht. Want zowel het college van B&W als de fracties van Kern ’75, Gemeentebelang, VVD en CDA blijven beweren dat het veilig kan. De door hen opgevoerde verkeersrapporten gaan echter uit van een andere situatie dan die feitelijk wordt. Dat is duidelijk aangetoond door de bewonersgroep RijenOntspoorT, maar ook naar hen wordt niet geluisterd.

Ontoegankelijke autotunnel isoleert Rijen-zuid
Feitelijk zullen daardoor maar weinig fietsers door de tunnel durven, waardoor Rijen-zuid voor hen geïsoleerd komt te liggen. Maar ook voor voetgangers die slecht te been zijn, met een kinderwagen of scootmobiel wordt de tunnel moeilijk tot niet begaanbaar. Omdat er geen hellingbaan komt, is men aangewezen op een lift aan weerszijden van het spoor. Als er één buiten werking is, is er geen alternatief om te voet van noord naar zuid of andersom te gaan. Onacceptabel, vinden de omwonenden die hem dagelijks moeten gebruiken, maar ook de Seniorenvereniging Rijen.

Financieel een fiasco!
Aanvankelijk zou het hele spoorzoneproject (dus incl. de verbeteringen aan het perron e.d.) zo’n 40 miljoen kosten. Daarvan zou de gemeente 10 miljoen betalen. Maar inmiddels zijn de kosten al met 15 miljoen opgelopen. Inclusief risico’s is het zelfs al in totaal 60 miljoen, en daar zitten bouwkostenstijgingen nog eens niet bij (kan zomaar 10 miljoen extra worden). Het wordt dus ook financieel een drama. Ook al zouden provincie en Rijk wederom de buidel trekken, dan nog is komt de gemeente geld tekort, dat er gewoon niet is. Alle reserves zijn op.

Gemeente zit op een dwaalspoor
Vandaar dat D66 de coalitiepartijen oproept om af te stappen van het onzalige autotunnelplan. En vanaf nu ervoor te zorgen dat er een veilige en comfortabele langzaam verkeerstunnel komt. Met betere faciliteiten voor de voetgangers die geen gebruik kunnen maken van de trap. Zo’n smallere fietstunnel, die ook minder diep hoeft te zijn, bespaart miljoenen, o.a. omdat de tunnel korter kan, er minder of niet gesloopt hoeft te worden en er minder schadeclaims zullen komen.
Reacties? Mail ons: fractie@D66gilzerijen.nl