Op 22 maart werden we opgeschrikt door de mededeling dat het bestuur van Nuwelijn het voornemen heeft basisschool de Drie Musketiers en peuterspeelzaal Hummeldonk uiterlijk m.i.v. de zomervakantie 2024 op te heffen. Dit is heel slecht nieuws voor de Hultense gemeenschap. Zonder school staan de leefbaarheid en levendigheid onder hoogspanning.

Insprekers
De dreigende sluiting van de Drie Musketiers en peuterspeelgroep Hummeldonk houdt de gemoederen terecht enorm bezig. Niet voor niets was een flinke vertegenwoordiging van de Hultense gemeenschap op donderdag 12 mei bij de raadsvergadering aanwezig. De heer Kamp, oud-directeur van de school, en mevrouw Uijens van Belangenvereniging Hulten hielden een vurig pleidooi voor het behoud van onderwijs in Hulten. Leefbaarheid en levendigheid van Hulten staan onder grote druk als de school en peuterspeelgroep verdwijnen.

Actie
Direct nadat we als CDA hoorden van het voornemen van Nuwelijn hebben we in maart in het weekblad een artikel geplaatst om onze grote zorgen te uiten. We hebben vragen aan het college gesteld en hebben contact gezocht met de bestuurder van Nuwelijn met het verzoek dit voorgenomen besluit te herzien. Begin mei kregen we als antwoord dat het bestuur het voornemen heeft opgeschort en in gesprek is met de MR. Door de hoge urgentie heeft het CDA een motie opgesteld die we samen met Gemeentebelang, de VVD en D66 hebben ingediend. Na een uitvoerig debat met de wethouder en de raad en de nodige overredingskracht sloten toch ook Kern 75, PvdA en GGR nog aan bij onze motie.

Meer woningen, meer kinderen
Het CDA beseft dat gemeenteraad en college niet gaan over het uiteindelijke besluit, omdat dat valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Wel hebben we het college gevraagd om heel snel met het schoolbestuur over dit ongewenste voornemen in gesprek te gaan. Het is van belang om er samen over na te denken hoe je de termijn tot aan de realisatie van de (woningbouw)plannen kunt overbruggen. Als er nieuwe woningen zijn, dan neemt ook het aantal kinderen in Hulten weer toe. De kinderen van onze vier dorpen hebben dichtbij huis recht op een peuterspeelzaal en een basisschool. Mailen kan naar fractievoorzitter@cdagilzerijen.nl of secretaris@cdagilzerijen.nl

Janet Frankemölle, fractievoorzitter CDA Gilze en Rijen