Hoe lang wilt u leven?

Wij pleiten er als D66 al heel lang voor dat schone lucht van levensbelang is voor de gezondheid. Zelfs PvdA en GGR, die ons eerdere voorstel steunden om aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord, laten het nu afweten.

Onlangs verscheen er een rapport van de GGD Noord-Brabant, dat de luchtkwaliteit per Brabantse gemeente beschrijft. De lucht die bewoners inademen is vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt. Dat is alarmerend!

Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging
De gezondheidseffecten gemiddeld over Gilze en Rijen zijn als volgt:
➢ Bij 19,6% van kinderen met astma komt dat door luchtverontreiniging.
➢ Bij 22,2% van volwassenen met een hartvaatziekte, is de ziekte toe te schrijven aan luchtverontreiniging.
➢ En dat geldt ook voor 14,6% van de longkankerpatiënten.
➢ De gemiddelde vroegtijdige sterfte door blootstelling aan fijnstof PM10 en NO2 is 349 dagen. Gilze-en-Rijenaren verliezen dus gemiddeld bijna een jaar van hun leven door vervuilde lucht.

Bronnen van luchtverontreiniging
Verkeer is de belangrijkste bron van uitstoot van NO2, gevolgd door industrie en landbouw. De belangrijkste bronnen van fijnstof PM10 zijn landbouw, industrie, houtstook en wegverkeer. De belangrijkste bron van fijnstof PM2,5 uitstoot is houtstook.

Wat kan de gemeente doen?
Antonet Krol, raadslid D66: “Iedere verbetering in luchtkwaliteit levert gezondheidswinst op. De gemeente kan hier een belangrijke rol in vervullen.
1. Verkeersmaatregelen zoals minder autoverkeer, stimuleren van lopen, fietsen en openbaar vervoer, lagere maximumsnelheid, zorgen voor bankjes en schaduw op looproutes.
2. Minder vee, stalmaatregelen verplichtstellen en vergunningsruimte controleren.
3. Geen uitbreidingen meer van intensieve veehouderij.
4. Houtstook ontmoedigen; bv. door het ontmoedigen van houtkachels, subsidie op zonnepanelen en warmtepompen.
5. En natuurlijk deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord waardoor bovenstaande sneller in praktijk gebracht kan worden.”

D66 wil snel aansluiten bij Schone Lucht Akkoord
Twee jaar geleden diende D66 het voorstel in om als gemeente deel te gaan nemen aan dit Akkoord. Dat verplicht namelijk om wezenlijke maatregelen te nemen. En men kan daarbij dan profiteren van de samenwerking met andere overheden. De helft van de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben zich al aangesloten bij het Schone Lucht akkoord. Omdat zij de noodzaak van een ambitieuzere aanpak serieus nemen. Helaas wilde de ‘oude’ coalitie van Kern ’75, CDA, Gemeentebelang en VVD dat niet. Omdat ze het te duur vonden, zonder te weten wat het kostte.
D66 wil echter dat de gemeente toch snel in actie komt, we hebben geen tijd te verliezen. Daarom heeft D66 afgelopen maandag opnieuw dit voorstel gedaan in de gemeenteraad. Helaas konden we alle andere partijen nog steeds niet overtuigen van de noodzaak om nu eindelijk als gemeente de handen uit de mouwen te steken. Zelfs PvdA en GGR, die ons eerdere voorstel steunden om aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord, lieten het nu afweten. Maar wat zijn gezondheid en een gewonnen levensjaar de andere partijen eigenlijk waard?

Hebt u zelf ideeën die tot schonere lucht leiden? Laat het ons weten via fractie@D66gilzerijen.nl