Een lustrumfeestje in het Repair Café

Hiep, hiep, hoera met het 10-jarig bestaan van het Repair Café! Volgens Wim, de coördinator van het Repair Café, de viering van het tweede lustrum. Het woord lustrum hoort precies bij een feestje. Portefeuillehouder duurzaamheid wethouder Scheifes (GGR) sprak mooie woorden en sponsoren en politiek waren uitgelopen om het samen met de vrijwilligers te vieren.

Met 2 wethouders, ook wethouder Doremalen (PvdA) met o.a. de sociale portefeuille was aanwezig, gaf het gemeentebestuur blijk van terechte waardering voor het mooie werk van de vrijwilligers van het Repair Café.

Laat het repareren
Wethouder Scheifes complimenteerde de vrijwilligers met het 10-jarig bestaan van het Repair Café dat niet alleen staat voor hulp voor elkaar met maatschappelijk verbinding, maar ook voor duurzaamheid. ‘Begin maar eens met niets kopen’, zei wethouder Scheifes, ‘en als je toch wilt kopen en het gaat stuk, laat het repareren’. Dat was een mooie uitleg van circulariteit in een paar zinnen.

De foto
Naast wethouder Marielle Doremalen waren ook PvdA-commissielid Clementine Vervaet en PvdA fractievoorzitter Ton van Gageldonk aanwezig. Clementine en Marielle staan hier op de foto gemaakt met een moderne camera, die om reden van zijn moderniteit niet te repareren is. De reparateurs, vakmensen, hier in het Repair Café laten zien wat reparatie is en zij maken er werk van. Dwars tegen de stroom van tech-bedrijven in die louter niet te repareren spullen maken zodat de productie nooit stopt.

Duurzaam en betrokken
De grote groep zeer handige, en zeer maatschappelijk betrokken reparateurs treffen elkaar hier elke maand om allerlei reparaties te doen. Weet dat 85% van de aangeboden defecten ook echt gerepareerd wordt. Dat is niet mis. Iedereen in Gilze en Rijen moet weten wat hier gebeurt: er staat hier een relatief kleine groep mensen symbool voor de wijze waarop de samenleving vormgegeven zou moeten worden: duurzaam en betrokken. Net als vroeger,

Dank aan de vrijwilligers
Naast het Repair Café in Rijen (iedere laatste vrijdagchtend van de maand in De Boodschap) is er ook een Repair Café in Gilze, iedere eerste zaterdagochtend van de maand in ’t Trefpunt. Felicitaties, maar ook veel dank, van de PvdA aan de vrijwilligers van VIPvoorelkaar, waar het Repair Café deel van is. Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.