Veel mensen die zorg nodig en ondersteuning nodig hebben weten niet altijd dat ze bij de aanvraag hulp kunnen krijgen. Gelukkig weten steeds meer inwoners de weg te vinden naar cliëntondersteuning in onze gemeente. In onze gemeente zijn vrijwilligers als onafhankelijke clientondersteuners en clientondersteuners van bijvoorbeeld MEE actief.

In de commissie Samenleving van 28 september stond het cliëntervaringsonderzoek WMO 2021 op de agenda. In dit onderzoek zijn o.a. ervaringen van inwoners opgenomen. Deze zijn veelal positief. Daarnaast worden er ook verbeterpunten aangedragen.

Cliëntondersteuning
Het aantal mensen dat advies vraagt aan een cliëntondersteuner neemt steeds verder toe. In onze gemeente is twee derde van de inwoners met een WMO-vraag hiervan op de hoogte dat vinden wij als CDA een goede ontwikkeling. Het vinden van de juiste hulp en zorg is voor velen een zoektocht. De cliëntondersteuner kijkt al vóórdat het keukentafelgesprek met de gemeente plaatsvindt samen met de inwoner naar de juiste hulp en wat het beste past en aansluit bij de behoefte. De mensen met een hulpvraag zijn, zo blijkt uit het onderzoek, hierover zeer te spreken.

Maatwerk
CDA vindt maatwerk ontzettend belangrijk. Daarbij moet natuurlijk ook worden gekeken naar wat men nog kan en welke hulp door familie, vrienden of buren kan worden geboden. Maar lang niet alle inwoners beschikken over een (sterk) sociaal netwerk. In de keukentafelgesprekken is dit een belangrijk thema. Signaleren en tegengaan van eenzaamheid onder jong en oud komt hierdoor steeds meer en beter op de agenda. Met de groeiende vergrijzing zal het aantal inwoners dat een beroep doet op de WMO en op de cliëntondersteuning verder toenemen.

Activiteiten
Het CDA heeft grote waardering voor de vele sociale activiteiten in onze gemeente. Zo was er onlangs rond de Wereld Alzheimer Dag een door de Kerngroep Dementie vriendelijke gemeente georganiseerde vrolijke humoristische theatervoorstelling in de Schakel met maar liefst 250 bezoekers. Ook VIP voor Elkaar organiseert met de vele vrijwilligers tal van activiteiten die ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en helpen. We hebben met alle vrijwilligers goud in handen, gemeente wees daar zuinig op!

Contact met ons kan via secretaris@cdagilzerijen.nl of fractievoorzitter@cdagilzerijen.nl