Pensioenen, stikstof, energie, koopkracht, wonen, zorg. Stuk voor stuk grote maatschappelijke vraagstukken die nauwelijks ter sprake komen in het democratisch debat, terwijl de impact ervan op het dagelijks leven van mensen groot is. De afstand tussen ‘beleidswerkelijkheid’ en praktijk is groot op die thema’s. Wie niet meepraat of meebeslist, ziet zijn belangen vaak niet goed behartigd. Maatschappelijk draagvlak en vertrouwen zijn ver te zoeken.

In oktober organiseert KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 120.000 senioren, een viertal debatbijeenkomsten. Samen met De Nieuwe Denktank, Rob de Brouwer en Ton Verlind gaan we in op de verweesdheid in de samenleving; de wijze waarop grote stelselherzieningen zoals dat van ons pensioen worden doorgevoerd; de rol van de media; de rol van het maatschappelijk middenveld. Aan een breed gedragen agenda voor Nederland is meer dan ooit behoefte, hoe komen we daar?

De Nieuwe Denktank voor het politieke midden bestudeert en analyseert een aantal grote problemen in Nederland en probeert deze van een oplossingsrichting te voorzien.
Ton Verlind is journalist, oud mediadirecteur KRO, en auteur van het boek Een schitterende slangenkuil.
Rob de Brouwer is macro-econoom, actief bij KBO-Brabant én De Nieuwe Denktank en onder meer auteur van het boek Het pensioendrama ontrafeld.

De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur op:
– dinsdag 11 oktober, Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven;
– donderdag 13 oktober, Weeffabriek, Molenstraat 23, Geldrop;
– dinsdag 18 oktober, Krachtvoer Events, Verlengde Noordkade 10-12, Veghel
– donderdag 20 oktober, Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaulaan 62, Rijen.

Deelname is gratis voor leden, niet-leden en pers. Vooraf aanmelden is een vereiste en dat kan via www.kbo-brabant.nl/themabijeenkomsten-hoe-nu-verder/ of door te bellen naar KBO-Brabant (073) 644 40 66.