Als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen ligt, investeert de gemeente in 2023 in de bestaanszekerheid en de directe leefomgeving van inwoners. Ook zet de gemeente in 2023 nieuwe stappen om te vergroenen, te verduurzamen en maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Een actieplan wonen moet de krapte op de woningmarkt verminderen. Daarbij ziet het college dat de hoge inflatie ook doorwerkt in de gemeentelijke financiën. Door realistisch te begroten, presenteert het college een sluitende begroting 2023.

Klik hier voor de Begroting 2023 in een oogopslag

Veel te doen
Wethouder Merijn Scheifes (financiën): “Gezien de grootte en verscheidenheid in maatschappelijke opgaven hebben we veel te doen. Daarbij zien we dat het leven duurder wordt. De inflatie blijft aanhoudend hoog. Dat voelen we ook in het huishoudboekje van de gemeente. Gelukkig zijn we een financieel gezonde gemeente. We kunnen tegen een stootje. Tegelijkertijd is de toekomst onzeker. Daar houden we in deze begroting rekening mee.”

Bijdragen aan bestaanszekerheid
Door de aanhoudende inflatie stijgen de prijzen en komen helaas meer en meer mensen financieel in de knel. “Daarom blijven we inzetten op het behoud van kwalitatief goede zorg en ondersteuning in het sociaal domein. We investeren in een dorpsverbinder, aanpak van armoede en problematische schulden en burgerparticipatie. Zo willen we bijdragen aan de bestaanszekerheid van inwoners die dat nodig hebben. Indien nodig bieden we in 2023 aanvullende maatwerkoplossingen.”, aldus wethouder Marielle Doremalen (sociaal domein).

Werk in uitvoering
Om de basis op orde te houden en waar nodig te verbeteren, zijn extra investeringen nodig in groen en onderhoud van fiets- en wandelpaden. Veel plannen zijn in voorbereiding of in uitvoering. Om bestaande ambities waar te maken, is geld opgenomen voor een groene kwaliteitsimpuls met meer bomen, meer biodiversiteit, verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, uitbreiden van de boa-capaciteit, de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze, guerillatuintjes, plantgoedacties, jongerenontmoetingsplekken en inclusie.

Begrotingsbehandeling
Het is nu aan de gemeenteraad om de begroting 2023 definitief vast te stellen. De begrotingsvergadering van de gemeenteraad is op donderdag 10 november 2022 en begint om 16.30 uur.