Burgemeester en wethouders hebben de voorbereiding van het bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen afgerond. Er ligt een raadsvoorstel klaar waarin het college de gemeenteraad vraagt om het bestemmingsplan vast te stellen. Rijk, provincie, ProRail en gemeente zijn nog in overleg over de aanvullende financiering van de plannen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan moet duidelijk zijn dat partijen ook bereid zijn om de benodigde extra investering te dekken. Op dinsdag 15 februari 2022 vergadert de commissie Ruimte over het bestemmingsplan. Op donderdag 10 maart 2022 staat het bestemmingsplan op de agenda van de gemeenteraadvergadering.

Een nieuw bestemmingsplan is nodig om de stationsomgeving in Rijen te verbeteren. De stationsomgeving is verouderd en met name het middenperron en de spoorwegovergangen op en bij het station vormen een knelpunt. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om nieuwe perrons, een onderdoorgang in plaats van spoorbomen, verbeterde bereikbaarheid van het station en Rijen-Zuid en een passende nieuwe, duurzame inrichting van de directe omgeving te realiseren. Dit met als doel om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

“Er is in de afgelopen periode hard gewerkt aan de plannen en de beoordeling van de 18 zienswijzen op het bestemmingsplan. De plannen betekenen dat er veel verandert in de stationsomgeving. Daarom blijven we in gesprek met de omwonenden over de plannen en de voortgang. Daarnaast voeren we intensief overleg met het Rijk, ProRail en de provincie over de financiering. We zijn ons er allen van bewust dat het bestemmingsplan op 10 maart op de agenda van de gemeenteraad staat.”, vertelt wethouder Annette Stinenbosch.

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, kan het ontwerp van de nieuwe stationsomgeving verder worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Nadat het definitief ontwerp is vastgesteld en het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de aanbesteding van de werkzaamheden starten. Als de werkzaamheden zijn gegund, gaat de stationsomgeving op de schop. Naar verwachting is de vernieuwde stationsomgeving in 2027 klaar.