De VVD Gilze en Rijen is aan het werk voor onze 4 dorpen. Zo presenteerden de raadsleden van de VVD Gilze en Rijen, Bart van Enschot en Hans van Nistelrooij, onze visie op de Begroting 2023 in de raadsvergadering van 10 november.

Ondanks de oproep van de coalitiegenoten om te komen tot samenwerking is hier tijdens de behandeling van de begroting niets van gebleken. Het blijken loze woorden, de coalitie stond niet open voor goede voorstellen vanuit de oppositie. Van enige handreiking is niets gebleken.

De VVD Gilze en Rijen vindt het jammer dat het college niet kiest of durft te kiezen in deze tijd waarin we allemaal de tering naar de nering moeten zetten, en haar plannen volledig laat betalen door de inwoners van onze gemeente die het financieel toch al zwaar hebben.
Fractievoorzitter Hans van Nistelrooij hierover: “Het is toch een zwakte bod van het college dat op een begroting van € 89.000.000 een wensenlijstje van nog geen 1% van deze begroting volledig betaald moet worden door een lastenverzwaring voor onze inwoners. Door realistisch te begroten, kritischer kijken naar kosten en de effecten van de huidige personele situatie bij de ABG-organisatie mee te nemen is een sluitende begroting te maken zonder dat de OZB omhoog moet. Een goed voorbeeld hiervan is de reservering voor de Spoorzone. Oorspronkelijk zou die gedaan worden in 2023-2026 maar het college doet de hele reservering in 2023 waardoor de OZB met 10% omhoog moet. Voor onze woningbezitters met een smalle beurs is dit weer een lastenverzwaring die boven op de energielasten en hoge inflatie komt. Wat de regering met de ene hand geeft aan onze inwoners neemt deze coalitie het met de andere weer terug. En dat voor een ongewis Spoorzone project dat zomaar € 75.000.000 kan gaan kosten voor een “fietstunneltje”.
Jammer ook dat deze coalitie ons amendement, dat we met de andere oppositiepartijen hadden ingediend, om voor de scouting Rijen in 2023 al geld te reserveren voor hun broodnodige verbouwing het niet haalde. De coalitie studeert liever verder en stelt uit.
VVD Raadslid Bart van Enschot vult aan: “Wat ons helemaal diep heeft teleurgesteld is dat de coalitie een klein gebaar naar onze mantelzorgers, nl het amendement om het compliment dat de gemeente geeft te verhogen van € 75 naar € 100 per jaar, niet heeft willen overnemen. Een schouderklopje moet genoeg zijn vinden ze. Heel erg jammer en zó onterecht.”

Samenvattend concludeert de VVD Gilze en Rijen dat deze begroting er een is van gemiste kansen.

Laat ons weten wat voor u belangrijk is zodat wij in de raad- en commissievergaderingen uw belangen goed kunnen behartigen en afwegen.

Doe ook mee met ons!
Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via Facebook en Instagram.