Burgemeester Derk Alssema heeft vanochtend, woensdag 26 april 2023, tijdens de traditionele Lintjesregen, zes inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding. Ze werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Uit Molenschot: Ria Bink-Kokx. Uit Rijen: Astrid Boelhouwer, Peter van der Gaag, Wil Hermens, Henk van Oorschot en Marc van Tetering. In de bijlage leest u meer over de verdiensten van de zes gedecoreerden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Ria Bink-Kokx (79 jaar)

Algemeen
Mevrouw Bink staat bekend om haar inzet bij diverse organisaties in Molenschot en zit duidelijk niet stil. Zo zet ze zich al 23 jaar in voor gemeenschapshuis De Rietakker, later overgegaan in MFA de Molenwiek. Ze verzorgde voor De Rietakker vrijwilligersdiensten bij de verschillende activiteiten. In MFA De Molenwiek verzorgt ze vaste bardiensten op de dinsdagmiddag en is ze een vaste vrijwilliger op zaterdag als er een extra activiteit is. Zijn er bijvoorbeeld weer extra vrijwilligers nodig bij een nieuw evenement van MFA de Molenwiek? Gegarandeerd dat mevrouw Bink bijna altijd als één van de eerste reageert.

Ze is al 27 jaar vaste vrijwilliger voor het poetsen van de kerk in Molenschot. Daarnaast is ze actief vanuit de Buurtvereniging. Ook liep ze 22 jaar mee met een loopgroep tijdens carnaval. Zij coördineerde de groep. Verder is ze organisator van een badmintonavonden voor een clubje vrouwen.

Een mooi voorbeeld voor iemand die zich inzet voor de leefbaarheid, dorpscohesie en cultuur van het dorp.

Ondersteuners typeren haar als iemand die haar werkzaamheden met enthousiasme uitvoert en tomeloze energie uitstraalt.

1979-heden Organisator, Badmintonclub Molenschot
1980-2002 Coördinator, Carnavalsclub Zooike ongeregeld.
1996-heden Vrijwilliger – kerk poetsen, Parochie Heilige Anna Molenschot
2000-heden Vrijwilliger bardienst en schoonmaak, Gemeenschapshuis de Rietakker
2009-heden Vrijwilliger opschonen, buurtvereniging Schoolstraat

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Astrid Boelhouwer (76 jaar)

Algemeen
Mevrouw zet zich al vele jaren in voor anderen. Ze is, met onderbreking, 22 jaar bestuurslid van de Rijense Bridge Club. Daarnaast is ze aanspreekpunt van de Vereniging van Eigenaren in het appartementencomplex waar zij woont. Tevens is ze al is 17 jaar gastvrouw en daghoofd op sportpark De Leemput in Rijen. Hier is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de Leemput. Ook is ze al zeker 13 jaar actief voor de Senioren Vereniging Rijen. Daar is ze gastvrouw in de Oase (sociëteit), is coördinator van de wekelijkse fietstocht en helpt bij speciale activiteiten van de vereniging. Daarnaast is ze Vrijwillig Ouderen Adviseur, waarbij ze ouderen helpt in de wirwar van regeltjes bij verschillende instanties en invullen van belastingaangifte. Verder is ze drie jaar actief bij de Voedselbank Gilze-Rijen.

Opvallend is dat mevrouw al meer dan haar halve leven aan het zorgen is voor anderen voor verschillende mensen in de omgeving.

Ondersteuners zeggen: “ze heeft een hart van goud”, “ze is rustig, betrouwbaar, nauwgezet en prettig in de omgang zonder veel opsmuk en liefst niet op de voorgrond tredend”.

1980-heden Mantelzorger, diverse personen
1990-2022 Mantelzorger, diverse personen
1999-heden Aanspreekpunt Vereniging van Eigenaren Julianastraat 95 Rijen
2000-2009 Bestuurslid, Bridgde Club 2000
2006-heden Bestuurslid, Bridgde Club 2000
2010-heden Gastvrouw bij Oase, coördinator wekelijkse fietstochten
2019-heden Vrijwilligers voedselveiligheid, voedselbank Gilze- Rijen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Peter van der Gaag (71 jaar)

Algemeen
Meneer werkt al 33 jaar op een molen, waarvan 27 jaar als
gediplomeerd molenaar. Dat deed hij de eerste jaren op de korenmolen De Hoop in Suameer in Friesland. En vanaf 2001 doet hij dat op de molen De Korenbloem in Ulvenhout. Elke zaterdag is hij daar aanwezig. Samen met een collega maalt hij het meel, verkoopt hij molenproducten in de winkel, verricht (klein) onderhoud aan de molen en geeft hij rondleidingen. Dat gaat hem met zijn achtergrond als docent prima af. Zo is hij in het verleden ook actief geweest als mentor voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie.
Ondersteuners typeren hem als bevlogen, ‘hij geniet ervan om met en voor mensen te werken.”

1990-2001 Vrijwilliger molenaar, Korenmolen De Hoop in Suameer
2001-heden Vrijwilliger molenaar, Stichting Molen De Korenbloem Ulvenhout
2018-2020 2019-2020 Mentor in het project ‘Siriuz, kansrijk met een zetje’ Docent van de Natuurgidsen Opleiding

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Wil Hermens (61 jaar)

Algemeen
De heer Hermens zet zich sinds 1999 in voor de Stichting Juin. Hij is één van de oprichters en was en is intensief betrokken bij de activiteiten van de stichting in verschillende functies en rollen. Hij was al die jaren bestuurslid en was daarnaast initiator, motivator en organisator van vele projecten die onder de vlag van de stichting zijn uitgevoerd.
De heer Hermens leverde een bijdrage aan een groot aantal projecten. De belangrijkste daarvan was Oranjeboel (1999-2000). Een meerdaags feest in een grote tent in Rijen. Ook had hij een grote rol bij het Juinpalijs (eenmalig in 2013/2014). Drie weken lang lang stond er door Dhr. Hermens een overdekte ijsbaan in Rijen waar hij zich enorm voor heeft hard gemaakt. Verder is hij ook jaarlijks actief voor Rijen Ruikt. Tot slot was de heer Hermens 2 jaar actief voor projectgroep ’75 jaar bevrijding Gilze en Rijen’.
Ondersteuners zeggen: “Hij zorgt op soepele wijze voor verbinding met de betrokken vrijwilligers enerzijds en gemeente, leveranciers en sponsors anderzijds. Het betrekken van lokale ondernemers bij de organisatie van de evenementen is een van de aspecten waar Wil zich hard voor maakt.

1990-1999 Bestuurslid, Oranje comité
1999-heden Voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid, vrijwilliger, Stichting Juin
2018-2020 Lid stuurgroep, 75 jaar Vrijheid Gilze Rijen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Henk Oorschot (85 jaar)

Algemeen
De heer Oorschot richtte in 1961 de eerste fotohobbyclub op voor (dienstplichtige) militairen op vliegbasis Soesterberg. Na overplaatsing deed hij dat ook op vliegbasis Leeuwarden (1970- 1979) en vliegbasis Gilze-Rijen (1979 tot op heden).

Hij zamelde 23 jaar papier in voor het Rijens Gemengd Koor en zet zich al 20 jaar in voor sportpark de Leemput.

Ook naast zijn werk zette hij zich op de diverse bases in als vrijwilliger voor onder andere het personeelsblad zowel als redacteur als fotograaf. Hij was leider van de luchtverkennerij, oprichter van de houtbewerkingschobbyclub, organist in de kapel,
Messbestuurslid en Messpresident en hij organiseerde kaartavonden. Buiten de basis was hij korte tijd vicevoorzitter van de Friese Opera vereniging Leeuwarden, hulpsinterklaas in Leeuwarden en voorzitter van de Oudercommissie LTS Geertruidenberg en MTS Breda.

Tenslotte is hij al 12 jaar rondleider en suppoost bij De Traditiekamer. Als je Henk vraagt: “Waar ben je -behalve thuis- het allerliefst?” dan is zijn antwoord meteen: “De Traditiekamer”. Dat is zijn 2e thuis.

Ondersteuners omschrijven hem rustig, altijd positief en altijd hard aan het werk. Anderen zeggen ‘voor decorandus was het werken als militair bij de luchtmacht meer dan zijn werk, het was zijn passie. En die passie draagt hij graag over aan bezoekers van de Traditiekamer.

1979-heden Vrijwilliger / mentor, Fotohobbyclub megapixel op Vliegbasis Gilze – Rijen
1994-2017 Papierinzamelaar, Rijens Gemengd Koor
2003-2006 Vrijwilliger voorbereiden (grond) werkzaamheden bij aanleg sportpark, Stichting de Leemput
2006-heden Lid groenploeg, Stichting de Leemput
2011-heden Rondleider / suppoost, De Traditiekamer (luchtvaartmuseum: beheert luchtvaart historisch cultuurgoed)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Marc van Tetering (56 jaar)

Algemeen
De heer zet zich al vele jaren in op het gebied van sport.

Het begon in 1982 met zijn ‘eerste sport’ basketbal. Hij melde zich aan bij de toenmalige vereniging Beltistos, later overgegaan in BBF Migliore. Eerst als spelend lid, maar daarna al snel als scheidsrechter. Hij behaalde hiervoor de benodigde diploma’s. Zo is hij ook zes jaar voorzitter geweest van de vereniging. Daarnaast heeft hij zich ontwikkelt als trainer / coach en is die echt een begrip binnen de vereniging. Hij is en ademt Migliore en neemt zelfs wekelijks een paar uur verlof om zijn taken goed te kunnen volbrengen. Hij herkent talent en probeert deze verder te ontwikkelen op allerlei vlakken. Daarnaast zette hij zich ook in voor basketbalvereniging WBB Giants in Bergen op Zoom.

Naast het basketbal was hij ook actief in de duiksport, oftewel zijn ‘tweede sport’ bij Klu Duikteam Deepstar. Ook hier bewandelde hij dezelfde weg. Eerst behaalde hij zelf zijn diploma’s en was 8 jaar bestuurslid, 11 jaar materiaalbeheerder, 6 jaar secretaris en 13 jaar instructeur/trainer zowel in het zwembad als in het buitenwater. Ook hielp hij mee bij de organisatie van evenementen. Daarnaast heeft hij vele actief dienende militairen opgeleid tot duiker.

Tenslotte heeft hij driemaal een meerdaagse fietstoertocht begeleid in het buitenland op de motor.Ondersteuners omschrijven hem als een “innemende en sociale persoonlijkheid met veel inzet en groot verantwoordelijkheidsbesef”.

1984-heden Scheidsrechter, coach, BFF Migliore (voorheen Beltistos Rijen)
2001-2018 Bestuurslid, secretaris, matriaalbeheerder, trainer / instructeur, Voormalig Klu Duikteam Deepstar
2010-2018 Trainer / coach (zie toelichting), WBB Giants Bergen op Zoom
2015-2019 Begeleider fietstochten op de motor, Tour4us, Giro4us, Pyre4us