Overal in Brabant zien we dat ondermijnende criminaliteit zich steeds meer verplaatst naar het buitengebied. We weten dat er van alles gebeurt, maar de meldingen bij politie, de gemeenten en Meld Misdaad Anoniem (M.) lopen sterk terug. Bij M. kunt u volledig anoniem een melding doen bij vermoeden van criminele activiteiten. M. stuurt de anonieme melding naar de politie die vervolgens actie onderneemt of een onderzoek instelt.

De afgelopen maanden voerden we een campagne om de naamsbekendheid van Meld Misdaad Anoniem te vergroten. De campagne krijgt een vervolg. De komende maanden richten we ons op bewoners en bedrijven in het buitengebied. We gaan ons nu vooral inzetten om te voorkomen dat ondermijnende criminaliteit de kans krijgt bij inwoners en bedrijven in het buitengebied. Dit komt bovenop onze oproep om criminaliteit te melden.

Meer aandacht is hard nodig
Burgemeester Derk Alssema (Gilze en Rijen) “De campagne is hard nodig. Begin dit jaar waren er nog twee dumpingen van chemisch drugsafval in het buitengebied van Gilze en Rijen. Met als gevolg milieuschade en hoge saneringskosten. Op een andere plek vond de politie een grote partij gestolen goederen in een loods. In februari vonden we in het buitengebied een hennepkwekerij”.

“In Baarle-Nassau was het eind vorig jaar raak”, zo vertelt burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf (Baarle-Nassau). “Na een brand vonden we een groot drugslab in ons buitengebied. Los van milieu- en gezondheidsrisico’s, zorgt dit bij inwoners voor een gevoel van onveiligheid.”

Bewoners in het buitengebied zijn kwetsbaar
Burgemeester Lieke Schuitmaker (Alphen-Chaam) vult aan “Dankzij een melding via M. vonden we in april een drugslab in het buitengebied van Chaam. Met deze vervolgcampagne willen we bewoners en bedrijven in het buitengebied bewust maken van hun kwetsbaarheid. We willen hen helpen zichzelf weerbaarder te maken”.
 
Mitchell van de Velde van Meld Misdaad Anoniem vervolgt: “In het buitengebied is minder sociale controle doordat er minder mensen wonen. Een productie- of opslagruimte voor hennepteelt of een xtc-lab valt hierdoor minder snel op. Criminelen weten ook dat sommige bedrijven in het buitengebied het financieel zwaar hebben en maken daar misbruik van. Ze bedreigen en intimideren de verhuurder soms. Getuigen durven niets te zeggen. Daardoor blijven zulke situaties vaak lang onzichtbaar.”

Dit gaan we doen
We voeren een online campagne om de meldingsbereidheid via Meld Misdaad Anoniem te vergroten. Daarbij gebruiken we voorbeelden van situaties die vaak voorkomen in het buitengebied. Ook in de weekbladen van de drie gemeenten besteden we hier aandacht aan. We werken hierbij samen met Meld Misdaad Anoniem. Ook politie en ZLTO doen mee.

Daarnaast houden we controledagen. Tijdens die dagen voeren we samen met de politie controles uit in het buitengebied. We gaan dan in gesprek met de inwoners en ondernemers over eventuele risico’s zoals inbraken of diefstallen en de risico’s bij het verhuren van ruimten.

In het najaar houden we in elke gemeente een bijeenkomst speciaal voor bewoners in het buitengebied. Tijdens de bijeenkomst zijn meerdere partijen aanwezig. Denk aan de gemeente, politie, Meld Misdaad Anoniem en de ZLTO (belangenvereniging boeren en tuinders). Inwoners kunnen dan vragen stellen en hun persoonlijke situatie bespreken. Ook krijgen ze tips.

Krijgt u de vraag om een pand te verhuren?

Bewoners in het buitengebied kunnen de vraag krijgen om een woning, bedrijfsruimte of schuur te verhuren voor criminele doeleinden. We weten dat dat ook in onze gemeenten gebeurt. Dan is het goed dat bewoners weten waar ze op moeten letten. Zeg nee als u het niet vertrouwt, want voor u het weet kunt u niet meer terug. Gaat u wel verhuren? Zorg dan voor een goed huurcontract en maak zélf een kopie van het originele ID-bewijs. Neem nooit contante betalingen aan en zorg ervoor dat u altijd toegang houdt tot uw pand.
Melden
Ziet u dingen die niet in de haak zijn in het buitengebied?

  • Sluit u aan bij de WhatsApp-groep in de buurt en houd elkaar op de hoogte bij verdachte signalen. Weet u niet of er een WhatsApp-groep is? Vraag het bij de gemeente.
  • Meld signalen bij de politie via 0900-8844 (geen spoed) of 112 (spoed)
  • Meld anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

Note: Op de foto v.l.n.r. : Mitchell van de Velde (Meld Misdaad Anoniem), de burgemeesters Lieke Schuitmaker (Alphen-Chaam),  Marjon de Hoon-Veelenturf (Baarle-Nassau) en Derk Alssema (Gilze en Rijen)