Met bovenstaande woorden (als er geen armoede is) begint het gedicht van de Caritasinstelling van de Parochie Heilige Geest dat de aanwezigen aangereikt is gelijk na de ondertekening van het Armoede Akkoord. De PvdA heeft het akkoord overtuigd ondertekend, samen met andere politieke partijen van Gilze en Rijen en een keur aan armoede-organisaties en geloofsgemeenschappen.

De ondertekening van het akkoord, waarin de organisaties zich uitgesproken hebben tegen armoede, was een belangrijk moment donderdag 14 september jl. Daarmee is het nog niet gezegd dat armoede uit Gilze en Rijen verdwijnt. Daar is veel meer voor nodig.

Grootste duit
Om letterlijk te citeren uit het armoede-onderzoek dat op initiatief van wethouder Doremalen is uitgevoerd: ‘Het bedrag dat inwoners met een minimuminkomen vanuit het Rijk aan toeslagen kunnen ontvangen is veel hoger dan het bedrag dat aan gemeentelijke regelingen ontvangen kan worden.’ Ofwel: ook al voert het huidige college reparaties uit, het Rijk zal toch de grootste duit in het zakje moeten doen.

Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid waarborgen is het topthema van nu. Maar afgelopen jaren ging het Rijk precies de andere kant uit, en wel onder aanvoering van meerdere partijen die nu roepen dat het voor hen een belangrijk thema is. Natuurlijk zijn wij als lokale PvdA blij dat het Rijk de mensen met de laagste inkomens (vrijwel zeker in de Miljoenennota) gaat helpen.

Bereik minimaregelingen
Maar ook in Gilze en Rijen kunnen we een extra duit in het zakje doen. De PvdA ziet graag dat meer inwoners die recht hebben op de minimaregelingen er gebruik van maken. Daarom zal de PvdA er tijdens de bespreking van het armoede-onderzoek in de Commissie Samenleving op aandringen dat het bereik vergroot wordt.

Met dank aan Caritas
PvdA dankt Caritas voor het initiatief. Wij kunnen er daardoor verzekerd van zijn dat er veel partijen zijn die elkaar aan kunnen spreken op het uitbannen van armoede.
Heeft u over dit onderwerp vragen of opmerkingen: mail of bel met ons raadslid: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.