Na de landelijk uitgesproken samenwerking tussen GroenLinks en PvdA, komen beide partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november uit met één lijst en één programma.

Dit heeft de leden van beide partijen die in de gemeente Gilze en Rijen wonen ertoe gebracht om op 4 oktober 2023 samen te komen en om kennis te maken met elkaar en met elkaar te praten over linkse samenwerking.

Na een korte inleiding door Laura van Hazendonk (GL) en Kevin Hordijk (PvdA), beiden lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant en als fracties samenwerkend, volgde een levendige en geanimeerde discussie.

Vrijwel iedereen was het erover eens dat linkse samenwerking onder de noemer “Sociaal en Groen’ een must was. Inhoudelijk bestaan er al langere tijd amper nog verschillen. Het versterkt de linkse inbreng en gaat versplintering tegen.

In de Eerste Kamer werken GroenLinks en PvdA sinds korte tijd al in één fractie samen. Dat is ook al het geval in ruim 70 gemeenten en in enkele provincies.
En binnenkort dus in de Tweede Kamer.

De verwachting is gerechtvaardigd dat ook lokaal in het land de samenwerking verder een vervolg zal krijgen.

In Gilze en Rijen krijgt dat al een ‘gezicht’ op 17 oktober a.s. op de Jaarmarkt in Rijen in een gezamenlijke campagnestand voor de TK-verkiezingen.

Na deze verkiezingen gaan de leden van beide partijen zich ook in Gilze en Rijen buigen over mogelijkheden tot verdergaande samenwerking.