Waterschap houdt eindejaarscampagne tegen doorspoelen friet- en oliebollenvet

Waterschap Brabantse Delta vraagt inwoners van Midden- en West-Brabant om met kerst en rond de jaarwisseling geen frituur- en oliebollenvet door de afvoer te gooien. Nederlandse waterschappen hebben rond de feestdagen meer dan gemiddeld overlast van frituurolie dat zich ophoopt in riolen en gemalen. Schattingen van de extra kosten en schade lopen uiteen van enkele tonnen tot miljoenen euro’s.
Vandaag start het waterschap een online campagne om mensen meer bewust te maken van de negatieve effecten van dat doorspoelen. De Unie van Waterschappen deed afgelopen jaar een publieksonderzoek. Daaruit bleek dat bijna vier op de tien Nederlanders frituurolie of oliebollenvet wel eens in het toilet of de afvoer gooit. Brabantse Delta hoopt door extra publiciteit te bereiken dat mensen hun olie gaan inleveren in plaats van weg te gooien.

Vloeibaar frituurvet kun je teruggieten in de verpakking en wegbrengen naar de gele verzamelcontainer op inzamelpunten speciaal voor vet en oliën in de buurt of op het gemeentelijke milieupark. Gebruikt frituurvet kan worden hergebruikt en dat is goed voor het milieu. Bij steeds meer supermarkten, gemeentewerven en milieustraten staan deze (gele) containers. Vast frituurvet kunnen mensen prima laten stollen in een leeg melkpak of een petfles en dan inleveren bij dat inzamelpunt. Dan wordt er onder andere biodiesel van gemaakt.

Rekening
Bestuurder Niels Mureau van Brabantse Delta legt uit waarom het waterschap dit jaar extra aandacht vraagt voor dit fenomeen. “Onze inwoners draaien uiteindelijk zelf op voor de kosten die dit met zich meebrengt. Uiteindelijk komt de rekening bij de belastingbetaler terecht en dat is zonde.” Mureau wijst er verder op dat mensen hun vet of olie veel beter op een correcte manier kunnen wegbrengen. Het wegspoelen van dat vet of olie door gootsteen of toilet is niet verstandig omdat het ook voor grote problemen en verstoppingen kan zorgen in de eigen afvoer van een woning. Bovendien is het zuiveren van vet uit afvalwater ingewikkeld slecht voor de kwaliteit van het water.

Problemen
Opruimen van aangekoekt vet en opgehoopte brokken gestolde olie kan behoorlijk in de papieren lopen. Iedere liter frituurvet die via de gootsteen en het riool verdwijnt, kost een waterschap naar schatting € 2,80 aan schoonmaakkosten. Voor het schoonmaken zijn bovendien vaak gespecialiseerde bedrijven nodig die met een truck met een zuig- en pompinstallatie aan de slag moeten. Daarnaast zijn de olie en het vet moeilijk af te breken in het schoonmaakproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat vergroot op zijn beurt weer de kans op storingen en extra onkosten.