Jongerenbus Gilze vervangen door vaste stek

Eind februari worden bij Sportpark Verhoven in Gilze units in gebruik genomen voor het jongerenwerk, buurtsportcoaches en Cultuurplaats. Daarmee wordt een verkiezingsbelofte van de PvdA ingevuld. Het was een belangrijk speerpunt voor de PvdA dat de Jongerenbus voor het jongerenwerk in Gilze wordt vervangen door een vaste locatie in Gilze.

Deze week zet de aannemer de gebouwdelen in elkaar die de basis vormen voor de tijdelijke plek. Daarna start het gebruiksklaar maken en het inrichten. Eind februari is de tijdelijke plek klaar om te gebruiken. Dan is het verder aan o.a. het jongerenwerk en buurtcoaches om het gebruik vorm te geven. We wensen de jongeren veel succes op hun nieuwe stek.

JOP’s weg
Hopelijk vergaat het hiermee anders dan met de Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) in onze gemeente die zonder enig zicht op terugkeer worden verwijderd..
Het ter ziele gaan van de twee JOP’s (één in het park Wolfsweide in Rijen en één bij Water aan de Warande in Gilze), werd zonder aankondiging vooraf en zonder overleg met jongeren middels een motie van GGR, D66, VVD en CDA met 11 stemmen voor en 8 tegen in de raadsvergadering van 19 februari jl. een voldongen feit.
Dat hierbij jongeren geschoffeerd worden bleek geen beletsel in de besluitvorming.

Rigoureus besluit
Democratie kent zijn grenzen en inspraak is selectief. De fractie van de PvdA was in de commissie al duidelijk genoeg geweest (gelukkig, want de fractievoorzitter was ziek), maar ook Kern’75 en Gemeentebelang lieten geen spaan heel van het rigoureuze besluit de JOP’s voor 31 maart a.s. te verwijderen. Als PvdA zien wij de noodzaak om ook voor jongeren die elkaar op hun wijze willen ontmoeten een plek te bieden. Wellicht dat de ‘jongerenaanjager’ voor en met jongeren de komende maanden met een oplossing komt.

Laat je horen
Jongeren; ‘you’re the voice’ heeft de PvdA hier eerder geschreven. Maar laat je dan ook echt horen! Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.