Er zijn volop plannen voor nieuwe woningen in voorbereiding in de gemeente Gilze en Rijen. Van vier bouwplannen worden dit voorjaar de bestemmingsplannen vastgesteld. De plannen zorgen in totaal voor 124 nieuwe woningen in de dorpskernen Rijen, Gilze en Molenschot.

“Veel inwoners, jong en oud, zijn op zoek naar een eerste of nieuwe woning. Met de vaststelling van de bestemmingsplannen leggen we voor vier bouwplannen de basis om daadwerkelijk te gaan bouwen.”, licht wethouder Corné Machielsen toe. 1 bestemmingsplan is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 13 mei 2024. 3 bestemmingsplannen staan in principe op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 17 juni 2024.

Rijen: 18 appartementen
Op de voormalige locatie van ’t Boerke aan de Hoofdstraat 72-72a in Rijen zijn plannen voor 18 appartementen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 13 mei 2024 vastgesteld.

Gilze: 30 nieuwe woningen
Naast De Schakel en achter een voormalig winkelpand aan de Kerkstraat 98 in Gilze zijn plannen voor 4 seniorenwoningen. Aan de Lange Wagenstraat 19 in Gilze zit nu nog een autobedrijf. Het bedrijf wil verhuizen. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 14 starters-/seniorenappartementen met lift, 11 patiowoningen en vervangende nieuwbouw voor de bestaande bedrijfswoning. De gemeenteraad vergadert op 17 juni over beide bestemmingsplannen

Molenschot: 52 woningen en 24 zorgappartementen
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Erven, Molenschot vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 52 grondgebonden woningen en 24 appartementen voor lichte zorg aan de Veenstraat in Molenschot. Het bestemmingsplan staat op 17 juni op de agenda van de gemeenteraad.