‘Meedoenregeling’ Gilze en Rijen wordt verruimd

In 2023 heeft de gemeente Gilze en Rijen een armoedeonderzoek gehouden en is er een Armoede-akkoord gesloten. De PvdA wil in onze gemeente armoede uitbannen, zodat ook inwoners met een laag inkomen mee kunnen doen. Dat wordt o.a. met de verruiming van de Meedoenregeling beter mogelijk gemaakt. Misschien niet veel, maar alle kleine beetjes helpen.

Met de Meedoenregeling kunnen volwassenen met een laag inkomen, en hun kinderen, financiële ondersteuning krijgen voor allerlei activiteiten. Dat kan zijn voor het gebruik van het openbaar vervoer, een cadeautje, een uitje, enz. Zo maken we de kans kleiner dat een laag inkomen leidt tot sociaal isolement. Met de uitbreiding kunnen mensen net boven het sociaal minimum ook geld krijgen. Het maximale bedrag per jaar gaat omhoog naar 200 euro.

Beroep op Meedoenregeling eenvoudiger
Tot nu toe werd de Meedoenregeling niet door iedereen gebruikt die ervoor in aanmerking kwam. Daarom is de PvdA blij dat het eenvoudiger wordt om de regeling aan te vragen. Inwoners hoeven het bedrag niet meer voor te schieten. Zodra de gemeente akkoord is met de aanvraag wordt de gemeentelijke bijdrage gelijk beschikbaar gesteld aan de aanvrager. Hopelijk verlaagt dit de drempel om er gebruik van te maken. En bijkomend voordeel is dat de ambtenaren er zo minder werk aan hebben.

Nieuwe verordening
In 2023 heeft de gemeenteraad via het vaststellen van de perspectiefnota ingestemd met het verruimen van de Meedoenregeling. Omdat er hiervoor een nieuwe verordening gemaakt moet worden, dient de gemeenteraad hiermee in te stemmen. Gezien de eerdere instemming met de verruiming mogen we verwachten dat de gemeenteraad hiermee zal instemmen.. Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.