Met trots en tevredenheid kunnen wij mededelen dat afgelopen maandagavond een afrondend overleg heeft plaats gevonden van de drie coalitiepartijen: Gemeentebelang, CDA en Kern 75.

Gezamenlijk is een coalitieakkoord vastgesteld wat in de raad van 3 mei zal worden voorgelegd aan de raad. Aansluitend aan deze raadsvergadering zal in het college de portefeuilleverdeling plaats vinden.

In het coalitieakkoord kan men de standpunten terug vinden van de drie partijen waarin veiligheid, leefbaarheid, klimaat, het sociaal domein en aandacht voor huisvesting een belangrijke plek innemen.

Het is de bedoeling dat uiterlijk aankomende maandag 23 april het coalitieakkoord aan alle partijen in de gemeente wordt gestuurd.