Details:

Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid in het kader van de WMO en de jeugdwet.

De Adviesraad is geen belangenorganisatie en behandelt geen individuele klachten. De Adviesraad bespreekt binnengekomen meldingen in een adviesraadvergadering. Indien er over een onderwerp meerdere meldingen zijn kan sprake zijn van een signaal. Indien nodig neemt de Adviesraad een signaal mee in haar adviezen aan het college.

Soms kan een individuele melding ook aanleiding zijn om het eigen netwerk van de Adviesraad te bevragen of dit vaker voorkomt. Dan kan het zijn dan om een signaal gaat dat meegenomen wordt in een advies.

U kunt als burger, hulpverlener (vrijwillig of professioneel) organisatie of vereniging signalen aan de Adviesraad melden.


Contactgegevens:

Website: https://www.adviesraadsociaaldomeingr.nl/contact.html

 

facebookpaginahttps://www.facebook.com/AdviesraadSociaalDomein.Gilze.en.Rijen/

 

 

 

 

sociaal domein, gilze, rijen, zorg, advies, adviesraad, onafhankelijk, jeugdwet, wmo, maatschappelijk, maatschappij, hulp