Woensdag 20 maart 2019 wisten de inwoners van Gilze en Rijen de weg naar de stembus gelukkig weer veel beter te vinden dan 4 jaar geleden. En veel stemmers Provincie en Waterschap kozen lokale PvdA kandidaten. 

Kiezers beseffen dat heel veel lokale items nauw samenhangen met, of afhankelijk zijn van de provincie en het waterschap. Het verbinden van die belangen maakt het wenselijk dat er kandidaten zijn die de lokale noden en wensen kennen. Met ervaren en herkenbare kandidaten heeft de PvdA in Gilze en Rijen daar invulling aan gegeven. En gezien de vele voorkeurstemmen is dat door veel stemmers herkend en op prijs gesteld.

Mooie opkomst hoopgevend
Met een opkomst van ruim 53% (4 jaar geleden was dat nog ruim 43%) kwam in Gilze en Rijen weer meer dan de helft van de kiesgerechtigden naar de stembus. Net iets meer dan het gemiddelde in onze provincie, wel iets minder dan het gemiddelde in ons land, maar toch hoopgevend. En dat geldt ook voor de PvdA in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor Gilze en Rijen. In vergelijking met de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2 jaar geleden procentueel ruim een verdubbeling.

Veel stemmen voor Willem, Ton, René en Lau
Een mooie bijdrage aan de uitslag voor de provinciale statenverkiezing voor de PvdA in Gilze en Rijen hebben zeker onze beide herkenbare kandidaten Willem Starreveld (Gilze) en Ton Hesemans (Rijen) geleverd. Met Willem op 15 en Ton op 22 was het voor de gemotiveerde stemmer geen probleem om het bolletje voor hun naam rood te maken. Leuke bijkomstigheid was dat beiden niet minder dan 194 stemmen kregen.

En wat voor de provincie geldt, gaat ook op voor het waterschap. Ook hier wisten de kiezers de PvdA kandidaten René Drogt (Rijen op 6) en Lau Lavooij (Gilze op 10) goed te vinden. Lau scoorde daarbij bijzonder hoog met 729 stemmen, maar ook René kwam met 183 stemmen prima uit de bus.

Hartelijk dank
Alle PvdA stemmers willen we dan ook hartelijk dankzeggen voor hun steun. Voor vragen en suggesties die op het vlak liggen van de provincie en het waterschap kunnen onze inwoners altijd bij onze mensen terecht. Zie daarvoor onze website: https://www.gilzerijen.pvda.nl