Door de inzet van slimme technologie in het netwerk van Enexis Netbeheer werd in Gilze en Rijen onlangs een hennepkwekerij vroegtijdig opgespoord. De samenwerking tussen netbeheerder, politie en gemeente voorkwam dat de kweker de 93 aangetroffen hennepplanten kon oogsten. Tevens is daarmee de gevaarzetting in de woonwijk van zeer korte duur geweest. Burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen is voornemens de betreffende woning conform het Damoclesbeleid te gaan sluiten

De primaire wettelijke taak van Enexis Netbeheer is het veilig en doelmatig beheren van haar netten, om te allen tijde een ongestoorde energievoorziening te kunnen garanderen. Om dit te realiseren en te bewaken en mede om de energietransitie in goede banen te leiden, plaatst de netbeheerder in toenemende mate slimme technologie in haar netten. Hiermee kunnen in dit kader ook onregelmatigheden in het stroomverbruik worden geconstateerd. Dit is in lijn met het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van maart 2018 over onveiligheid in hennepkwekerijen.

Gevaarzetting van korte duur

Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen: “Enexis Netbeheer constateerde dankzij de slimme technologie een onregelmatigheid in het stroomverbruik. Die melding was aanleiding voor een nader politieonderzoek in de betreffende wijk. Al snel kwamen Enexis, politie en gemeente de hennepkwekerij op het spoor. Zo snel, dat de kweker niet heeft kunnen oogsten en dus ook geen geld heeft verdiend met de 93 aangetroffen hennepplanten. En belangrijker nog: de gevaarzetting die een kwekerij in de woonwijk met zich meebrengt is van korte duur geweest. De politie schat in dat de kwekerij twee weken oud was. Kortom, de samenwerking tussen netbeheerder, politie en gemeente en het feit dat we snel tot gezamenlijke actie konden overgaan, is een groot succes!”.

Melden helpt!

Drugs gaan gepaard met overlast, criminaliteit en brandgevaar. De gemeente Gilze en Rijen, Enexis en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Burgemeester Boelhouwer roept daarom de inwoners van gemeente Gilze en Rijen op om het te melden, als zij drugsoverlast ervaren. Dat kan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Het kan ook geheel anoniem via Meld Misdaad Anoniem (telefoonnummer 0800-7000). Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie en gemeente Gilze en Rijen.