Eerste zeven maanden 1.188.000 kilo minder restafval ingezameld

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden nam de hoeveelheid restafval in december 2018 tot en met juni 2019 af met 61%. Bij de eerste meting over de eerste drie maanden was dat nog 55%. Daarmee zet zich de positieve lijn van Anders Inzamelen verder door. “Dit is een hele knappe prestatie van onze inwoners en medewerkers. Hier mogen ze heel trots op zijn. Voor het milieu is dit natuurlijk een prachtig resultaat. Het geeft me veel vertrouwen dat we de hoeveelheid restafval per inwoner drastisch kunnen verminderen tot 100 kilo in 2020 en naar 30 kilo in 2025. Sterker, als deze lijn zich voortzet, zamelen we in 2019 al minder dan 100 kilo restafval per inwoner in ”, aldus wethouder Ariane Zwarts.

 Per december 2018 is geheel Gilze en Rijen aangesloten op het nieuwe systeem Anders Inzamelen. Uit de meest recente metingen tot en met juni van dit jaar blijkt dat de inzameling GFT met 40% is toegenomen. Ook de inzameling van de andere grondstoffen liet een stijging zien ten opzichte van vorig jaar: het PMD (plastic, metaal (blik) en drankkartons) nam toe met 37%, het glas met 3% en het textiel met 45%. De hoeveelheid ingezameld papier bleef met toename van 1% nagenoeg gelijk. De hoeveelheid ingezameld restafval is sinds februari 2019 gestabiliseerd in de ordegrootte van ongeveer 95 ton per maand.

Recyclen van luiers

Wethouder Ariane Zwarts: “We maken ook veel “winst” met de verwerking van ingezamelde luiers. Al bijna tien jaar werden die verwerkt als restafval. Per 1 januari 2019 recyclen we ze voortaan bij ARN in Weurt. De eerste resultaten zijn positief: in januari tot en met juni van dit jaar is in Gilze en Rijen in totaal 101 ton ingezameld. Op jaarbasis is dit een besparing van 200 ton restafval. Dit is 6,4% van de totale hoeveelheid restafval in 2018 en komt neer op 7,5 kg per inwoner per jaar.”

Van afval naar grondstof

Vanuit de landelijke doelstelling de hoeveelheid restafval terug te dringen en meer afval te scheiden – zodat herbruikbare grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden – stapte Gilze en Rijen in 2018 over op een nieuwe manier van afval inzamelen: Anders Inzamelen. Het nieuwe systeem, waarbij de VANG-doelstellingen (van afval naar grondstof) het uitgangspunt zijn, werd vervolgens wijk voor wijk ingevoerd. Dit houdt in dat restafval in zakken naar ondergrondse containers in de wijk gebracht moet worden en alle grondstoffen (GFT, PMD en papier) aan huis worden ingezameld middels minicontainers.