Bij ombouw en bochtafsnijding N282 bij Hulten.

De PvdA Gilze en Rijen verlangt van de provincie en gemeente Gilze en Rijen maatregelen voor de bescherming van dassen. Deze bedreigde diersoort komt voor op de vliegbasis Gilze-Rijen. Hun leefgebied wordt aangetast door de bochtverlegging van de provinciale weg N282 nabij Hulten.

Steeds meer natuur wordt aangetast
Als gevolg van onder meer woningbouw en infrastructurele projecten staat de natuur in ons land bloot aan toenemende aantasting. Zo ook in onze gemeente. Onder meer de voorgenomen ombouw van de provinciale weg N282 tussen Tilburg en Rijen betekent niet alleen dat er veel bomen worden gekapt, ook dieren worden in hun voortbestaan bedreigd. Dit geldt in het bijzonder voor twee dassen die zich hebben gevestigd op de vliegbasis, juist op de plaats waar achter restaurant Het Vliegveld een bochtverlegging is geprojecteerd.
De das is een marterachtig nachtdier dat hoofdzakelijk in het donker op zoek gaat naar vooral plantaardig voedsel en regenwormen. Het is een kenmerkende soort met een opvallende witte kop waarover aan weerszijden brede zwarte strepen lopen.

Dassenburcht op vliegbasis wordt aangetast
Aan de noordoostzijde van de vliegbasis bevindt zich een dassenburcht. Net als een vos maakt een das een hol dat bestaat uit meerdere kamers en een aantal gangen (tunnels). Zowel de burcht als enkele van deze gangen moeten wijken voor de bochtverlegging die provincie en gemeente willen realiseren achter restaurant Het Vliegveld. Het is onderdeel van het plan om de bestaande weg door Hulten af te sluiten en het verkeer om te leiden via de Langenbergseweg. De N282 wordt bovendien verdubbeld.

Bedreigde das heeft wettelijke bescherming
Nederlandse wetgeving verbiedt dat dassen worden gedood of hun leefgebied wordt aangetast. Om deze reden moet, zoals in dit geval, niet alleen onderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van dassen, maar ook hun woon-, leef- en voedselgebied in kaart worden gebracht. Als een beïnvloeding hiervan niet kan worden voorkomen, moeten maatregelen worden genomen om hiervoor een oplossing te vinden.
De PvdA Gilze en Rijen heeft zich het lot van de dassen aangetrokken en bij de gemeente aan de bel getrokken om de dassen te beschermen.
Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: “Onlangs bespraken wij in de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de bochtverlegging. Hierbij werd met geen woord gerept over de aanwezigheid van de wettelijk beschermde dassen, een duidelijke misser. De dag hierna werden wij hierover getipt, waarna wij direct in actie zijn gekomen. Voor de ingreep is een vergunning nodig volgens de Wet natuurbescherming. Als PvdA maken wij ons hard voor de bescherming en ook voor uitbreidingskansen van de natuur in onze gemeente”.

Maatregelen nodig voor de aanwezige dassen
Met zogenaamde cameravallen zijn nog dit najaar twee dassen, mogelijk een paartje, vastgesteld nabij de dassenburcht. In opdracht van de provincie is in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar dassen, maar dit lijkt achterhaald te zijn doordat er toen nog geen sprake was van een tweetal dassen. Dit neemt niet weg dat de provincie en gemeente genoodzaakt zijn om een pakket van maatregelen te nemen. Zoals ervoor zorgen dat beide dassen hun burcht via nieuwe gangen gaan verplaatsen, er één of enkele dassentunnels komen onder de N282 en hekwerk moet voorkomen dat de dassen bij het zoeken van voedsel worden doodgereden op de N282. Met spanning wacht de PvdA af of in deze maatregelen wordt voorzien.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl