Mensen zo snel mogelijk uit de schulden helpen

De gemeente Gilze en Rijen beschikt over een redelijk armoedebeleid waarin de afgelopen tijd mede op voorspraak van de PvdA enkele verbeteringen zijn aangebracht. Toch is stilstaan voor de PvdA geen optie. Het kan en moet beter!

Regelingen voor inwoners met een laag inkomen
Er is een uitgebreid pakket aan regelingen waar mensen met een laag inkomen in onze gemeente voor in aanmerking kunnen komen. Helaas is de grens hiervoor zo laag dat eigenlijk alleen mensen met een bijstandsuitkering hier gebruik van kunnen maken. Werkenden met een laag inkomen vallen hier buiten, waaronder grote groepen flexwerkers en ZZP-ers, maar ook ouderen met naast hun AOW een klein pensioen. De PvdA heeft al vaker gevraagd de grens op te hogen, zodat er ook voor deze groepen ondersteuning vanuit de gemeente is. Helaas zonder succes! Dit terwijl de meeste gemeenten een hogere norm hanteren, net zoals landelijke ondersteuningsorganisaties voor kinderen, zoals Stichting Leergeld en Jeugdfonds Cultuur en Sport. Bij de behandeling van het armoedebeleid in de commissie samenleving vroeg gemeenteraadslid Marielle Doremalen (PvdA) om in ieder geval de grens voor bijzondere bijstand voor kinderen gelijk te trekken aan die van Leergeld en de Jeugdfondsen.

Betere hulp voor mensen met schulden
In de commissie werd tevens de schuldhulpverlening besproken. Ook hier zijn volgens de PvdA verbeteringen te behalen. Marielle Doremalen: “Mensen met schulden moeten zo snel mogelijk uit de schulden geholpen worden. Het hebben van schulden legt een grote druk op mensen en beïnvloedt hun psychische gezondheid. Hoe langer een dergelijke situatie duurt hoe meer de problemen zich opstapelen”. De gemeente Arnhem geeft hierin een aansprekend voorbeeld. Zo verlaagt Arnhem de incassokosten en scheldt in sommige gevallen schulden versneld kwijt. De PvdA ziet graag dat dergelijke initiatieven ook in Gilze en Rijen opgepakt worden. Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat de gemeente bij signalen van betalingsachterstanden de mensen actief benadert en probeert oplopende schulden te voorkomen.

Hoe nu verder?
De PvdA zal regelmatig terugkomen in de gemeenteraad op deze en andere verbeterpunten in het armoedebeleid in de hoop dat deze punten uiteindelijk ook door de andere partijen worden overgenomen.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl