PvdA is blij dat project van Leystromen van start gaat

Afgelopen week werd door woningcorporatie Leystromen de start aangekondigd van de wijkvernieuwing van Rijen-Zuid. In de volksmond wordt deze fraaie wijk ook wel de militaire wijk genoemd. Dit omdat hier na de woningbouw in de 50-ger jaren van de vorige eeuw nogal wat militairen van de vliegbasis werden gehuisvest. De PvdA Gilze en Rijen juicht het veiligstellen van de woonkwaliteit van deze woonwijk voor de toekomst toe en hoopt dat dit ook voor de bewoners het geval is.

Deel van de woningen wordt vervangen
De plannen van Leystromen, gesteund door de gemeente, voorzien erin dat 30% van de bestaande woningen wordt vervangen door nieuwbouw. Er worden ook meer nieuwe woningen toegevoegd. Van de bestaande woningen wordt 10% verkocht, zodat met de opbrengst de nieuwbouw kan worden gerealiseerd. De overige 60% van de woningen zal een ingrijpende renovatie ondergaan. Belangrijke aanleiding voor het ingrijpende wijkvernieuwingsplan is het verbeteren van (de kwaliteit van) het woongenot, de woon- en leefomgeving van de bewoners van de wijk en het veiligstellen daarvan voor de toekomst. Met name de koude in de woningen, de slechte isolatie en de hoge stookkosten staan het woongenot in de weg. Uitgangspunt is dat alle bewoners in de wijk kunnen blijven wonen. Voor veel inwoners zal dit als muziek in de oren klinken.

Voorkeursrecht voor bestaande bewoners
De PvdA Gilze en Rijen hoopt dat Leystromen het project voortvarend gaat aanpakken. Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: “Na de voorbereidingsfase zal de daadwerkelijke uitvoering starten in 2022. Wij hopen dat Leystromen erin zal voorzien dat tijdig vervangende nieuwbouw in de wijk gereed is voordat woningen worden afgebroken. En dat rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners, bijvoorbeeld voor kleinere woonvormen zoals appartementen. Bovendien is van belang dat er een gemêleerde wijk blijft bestaan. Dat dus rekening wordt gehouden met verschillende huurprijzen. De spreiding van de koopwoningen over de wijk biedt hiervoor ook een goede mogelijkheid. De PvdA wil daarbij een voorkeursrecht op koop voor bestaande bewoners van de wijk”.

Bewoners maximaal betrekken
Blij is de PvdA Gilze en Rijen eveneens met de aandacht die Leystromen wil geven aan de leefomgeving in de wijk en het verhogen van het veiligheidsgevoel. Peter von Meijenfeldt vindt het daarom noodzakelijk dat Leystromen zo snel mogelijk de bewonerscommissie bij de planvoorbereiding betrekt: “Nu de eerste voorstellen op tafel liggen mag voor geen van de inwoners een onzekere periode aanbreken. De ervaring van de bewoners kan bovendien veel bijdragen aan een goede wijkinvulling met bijvoorbeeld veel groen. Maar ook aan een sociaal sterker karakter”, aldus de fractievoorzitter van de PvdA.