Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 10 maart 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

College neemt kennis van aanpak coronavirus
Het coronavirus is een nieuw virus en kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Overheden in Nederland werken hierin nauw samen met het RIVM en de GGD. Het college neemt kennis van de maatregelen die binnen en buiten het gemeentehuis worden genomen.

Plannen voor nieuwbouw in Molenschot in voorbereiding
Er zijn plannen om in Molenschot tussen het Blokske en de Wethouder Boemaarsstraat en de gronden aan de Veenstraat ongeveer 89 woningen en een woonzorgcomplex met 18 tot 24 eenheden te bouwen. Het gaat om een gezamenlijk plan van drie initiatiefnemers. Burgemeester en wethouders zijn positief over de plannen en geeft de initiatiefnemers een aantal voorwaarden mee. Het is nu aan de drie indieners om de plannen verder te ontwikkelen.

Stresstest klimaatadaptatie
Alle Nederlandse gemeenten moeten een stresstest doen om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen. De stresstest geeft aan waar problemen kunnen ontstaan door weersextremen als hevige regenval, uitzonderlijke droogte of hitte. De stresstest brengt kansen en risico’s in kaart. Het college neemt kennis van de uitkomsten van de stresstest en heeft vervolgstappen vastgesteld. De uitkomsten van de stresstest staan op www.klimaatportaalbaronie.nl.

Gilze en Rijen krijgt wijk-GGD-er voor mensen met verward gedrag
Eerder heeft het college de lokale aanpak voor mensen met verward gedrag vastgesteld. Onderdeel van deze aanpak is de inzet van een wijk-GGD-er. De GGD Hart voor Brabant is gevraagd een wijk-GGD-er te leveren voor 16 uur voor per week. De wijk-GGD-er start binnenkort.

Afwijken van de aanbestedingsplicht voor Regeling reductie Energiegebruik
De gemeente Gilze en Rijen wil tenminste 2000 woningeigenaren in actie laten komen voor energiebesparing. Zij kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Onderdeel van de regeling is ook om werkzaamheden van energiecoöperaties te ondersteunen. Het college besluit om af te wijken van het aanbestedingsbeleid en de aanbesteding aan meerdere partijen enkelvoudig te gunnen. Alle woningeigenaren ontvangen binnenkort een brief over de regeling.

College beantwoordt vragen over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant werkt Gilze en Rijen aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Gemeenteraden worden regelmatig bijgepraat over de stand van zaken. Het college beantwoordt enkele vragen van raadsfracties.