Zorggroep Elde Maasduinen | Vita Rijen heeft moeten besluiten dat het bezoeken van de locaties niet meer kan worden toegestaan. We sluiten de locaties per direct voor bezoek. Dit vanwege een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus en verdenkingen van besmetting. Ook de locaties waar nog geen besmettingen zijn geconstateerd gaan dicht. Bij hoge uitzondering is bezoek toegestaan. Dit gebeurt in zo’n geval altijd in overleg met de leidinggevende van de locatie.
Wij vinden het zeer ingrijpend dit besluit te moeten nemen, maar doen dit na een zorgvuldige afweging. Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip.

Nog een kleine aanvulling wat betreft de bezoekersregeling: we willen familieleden daarnaast ook met klem ontraden om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is dus onwenselijk! Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners. Uiteraard geldt ook voor cliënten de regel dat iedereen die verkouden is, hoest en/of koorts heeft, thuisblijft. Dit betekent voor cliënten dat ze op de zorglocatie blijven.