Graag willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen omtrent de gevolgen van het Coronavirus. Nederland heeft op dit moment te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze bedrijvigheid liggen stil. De maatregelen die getroffen zijn tegen het Coronavirus hebben grote impact op werknemers, zzp-ers en bedrijven. Op 13 maart hebben we u eerder geïnformeerd over de maatregelen ten aanzien van de economische gevolgen van het Coronavirus.

Inmiddels is de situatie een nieuwe fase ingegaan die vraagt om extra maatregelen die werknemers, zzp-ers en bedrijven in staat stellen om deze periode te overbruggen. Het kabinet kondigt daarom een noodpakket banen en economie aan met als doel banen te behouden en de economische gevolgen te beperken. Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen geldt dit noodpakket voor de komende drie maanden, daarbij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdend.

In dit document zijn de extra maatregelen in het noodpakket banen en economie uiteengezet. De kamerbrief kunt u hier teruglezen. Veel van deze maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden.

Inmiddels hebben wij al onze adviseurs en relatiebeheerders geïnformeerd over het noodpakket. Heeft u vragen over de extra maatregelen in het noodpakket als gevolg van het Coronavirus, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Veel zaken zullen de komende tijd nog moeten worden vastgelegd in verschillende regelingen. We zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen als deze regelingen bekend zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of via ons algemeen telefoonnummer
0161 – 45 60 56.

Team Vermetten