In de gemeente Gilze en Rijen zijn al meer dan 100 duurzaamheidsleningen verstrekt. Steeds meer inwoners vragen een duurzaamheidslening aan om hun woning te verduurzamen. De meeste mensen gebruiken de lening om zonnepanelen aan te schaffen. Het geld dat beschikbaar is om duurzaamheidsleningen te verstrekken is bijna op. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om meer geld beschikbaar te stellen. Het gaat om een aanvullend bedrag van 400.000 euro.

“Voor duurzaamheid zetten we als gemeente in op faciliteren, stimuleren en bewustwording. Veel huizen in onze gemeente zijn in bezit van particulieren. Er zijn investeringen nodig om woningen te verduurzamen. Met de duurzaamheidslening bieden we huiseigenaren ondersteuning om dat te doen. Goed om te zien dat veel mensen werk maken van de verduurzaming van hun woning en voor hen de duurzaamheidslening uitkomst biedt”, aldus wethouder Ariane Zwarts (duurzaamheid). De gemeente verstrekt sinds 2018 duurzaamheidsleningen tegen een lage rente om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken te investeren in het verduurzamen van de woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of het nemen van isolatiemaatregelen. Door de woning te verduurzamen gaat de energierekening omlaag en neemt de uitstoot van broeikasgassen af.

Meer informatie over de duurzaamheidslening is te vinden op www.gilzerijen.nl/duurzaamheidslening. Daar vinden huiseigenaren ook een aanvraagformulier. De aanvraag loopt daarna verder via het SVn.