Op 9 april 2020 vergadert de raadscommissie Ruimte in de gemeente Gilze en Rijen. Vanwege de coronacrisis zijn extra maatregelen getroffen. Het gemeentehuis blijft gesloten voor het publiek. De vergadering is voor iedereen terug te luisteren via de website van de gemeenteraad vanaf vrijdag 10 april om 14.00 uur. Mensen die in willen spreken kunnen dat schriftelijk doen.

Wat staat er op de agenda?
Op de agenda staan onder andere ontwerp-raadsvoorstellen over het treffen van 30 km/uur-maatregelen in Rijen noord-westen het verhogen van het bedrag voor duurzaamheidsleningen. De volledige agenda voor de vergadering staat op gilzerijen.raadsinformatie.nl. Link naar agenda raadsvergadering Ruimte van 9 april 2020.

Hoe kunt u de vergadering vanuit huis volgen?
Vanwege de maatregelen coronacrisis blijft het gemeentehuis gesloten voor het publiek. De vergadering is voor inwoners terug te luisteren via de website van de gemeenteraad vanaf vrijdag 10 april om 14.00 uur.

Hoe kan ik schriftelijk inspreken over onderwerpen die op de agenda staan?
In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze keer is dat een schriftelijk spreekrecht. U kunt uw tekst mailen naar griffie@gilzerijen.nl. U kunt dit doen tot 12.00 uur op donderdag 9 april 2020. Teksten die de griffie na dit moment ontvangt, kunnen helaas niet meer ingebracht worden in de vergadering.

We rekenen op uw begrip in deze voor iedereen bijzondere omstandigheden.