Er komen ruim 440 extra fietsparkeerplaatsen bij NS-station Gilze-Rijen; ook parkeerplaatsen voor buitenmodel fietsen en bromfietsen. Straks kunnen fietsers en bromfietsers aan beide kanten van het spoor parkeren. ProRail en de gemeente hebben afspraken gemaakt over deze uitbreiding. De uitbreiding van de fietsparkeerplaats is onderdeel van de plannen om de stationsomgeving in Rijen te verbeteren.

“Het aantal treinreizigers groeit. We zien dat meer en meer mensen op de fiets naar het station gaan. Een goede ontwikkeling die we als ProRail en gemeente willen stimuleren. Daarom breiden we het aantal fietsparkeerplaatsen uit”, licht wethouder Sandra Diepstraten toe. Op dit moment heeft NS-station Gilze-Rijen een fietsenstalling met bijna 1.000 plaatsen aan de noordzijde van het spoor. De vrijwilligers van het stationsgebouw en de NS beheren de fietsenstalling.

Fietsers moeten nog even wachten op de uitbreiding. Deze is namelijk onderdeel van de plannen om de stationsomgeving in Rijen te verbeteren. “We zetten in op een aantrekkelijk stationsgebied waar je als inwoner ongehinderd onder het spoor door kunt. De perrons komen aan beide kanten van het spoor. Daarbij past een extra fietsenstalling aan de zuidzijde, naast de huidige fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor”, aldus wethouder Sandra Diepstraten.

De gemeente en ProRail willen het monument op de hoek Parallelweg-Julianastraat onderdeel uit laten maken van de nieuwe fietsenstalling. Daarnaast zetten zij in op een duurzame fietsenstalling met mogelijk zonnepanelen en sedum-daken.

ProRail heeft sinds het jaar 2000 op ruim 400 stations de fietsparkeerplaatsen in Nederland gemoderniseerd. Op ruim 400 stations zijn er nu samen meer dan 500.000 stallingsplaatsen. Dit aantal groeit de komende jaren nog fors, naar ongeveer 650.000 stallingsplaatsen in 2040. Station Gilze-Rijen is een van de stations waar dat gebeurt, zodat ook hier de reis van deur tot deur makkelijker wordt.