Deze zomer zullen we niet snel vergeten: voorzichtig vakantie vieren op anderhalve meter afstand, een voor Nederland extreem lange, warme periode met temperaturen boven de 30 graden, oplopende corona besmettingen ook in onze eigen gemeente en met name in Gilze. Oplopende werkloosheid en een stagnerende economie.
Hopelijk heeft u allemaal toch nog kunnen genieten van een voorzichtige vakantie of vrije dagen rondom huis en kunt u uitgerust weer, waar mogelijk, aan de slag gaan.
De VVD raadsfractie, Hans Rutten, Ryan van Osch en Hans van Nistelrooij zijn weer klaar om aan een nieuw politiek jaar te beginnen.

Er zullen flinke knopen moeten worden doorgehakt.
De toekomst van de ABG organisatie zal aan de orde komen. Een sluitende begroting voor 2021 zal ons weer voor de nodige keuzes plaatsen. Wat zijn de effecten van Corona op deze begroting en hoe ziet post-Corona onze gemeente eruit?
Ook zullen grote projecten als Achter de tuintjes in Gilze en het Centrumplan Rijen nu eindelijk eens vlot getrokken moeten worden en met de uitvoering gestart moeten worden. Ook de verduurzaming van onze sportaccommodaties moet nu opstarten.

U ziet, aan uitdagingen geen gebrek.
Heb u ideeën hoe dit aan te pakken en wilt u nauw betrokken zijn bij de besluitvorming en kunt u zich vinden in de aanpak van de VVD Gilze en Rijen kom dan eens langs bij een van onze fractievergaderingen of meldt u aan als lid.
Als VVD gaan wij steeds uit van een constructieve benadering, wij zoeken de samenwerking met andere maar opereren wel vanuit de overtuiging dat iedereen gelijke kansen moet krijgen maar wel verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen keuzes. De overheid als vangnet maar niet als eigenaar van alle problemen.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.