Stichting TheaterRijk is per direct op zoek naar een penningmeester die ons bestuur komt versterken. Je bent in deze vrijwilligersfunctie verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van begrotingen, het beheren van de financiën en de daaruit voortvloeiende taken als contributie incasseren en factureren. Tevens ben je als bestuurslid samen met de andere leden verantwoordelijk voor het floreren van de stichting en het meedenken in creatieve en productionele verzoeken, en over oplossingen voor eventuele uitdagingen van de artistiek leiders van de diverse musicalgroepen.

Functie-eisen:
Als penningmeester van Stichting TheaterRijk:
• heb je affiniteit en bij voorkeur ervaring met de hieronder genoemde taken,
• beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden,
• ben je 1 à 2 uur per week beschikbaar om de financiële administratie op orde te houden, en
• ben je in principe bereid om deze functie langer dan één jaar te vervullen.

Taken:
Als penningmeester van Stichting TheaterRijk:
o ben je verantwoordelijk voor de financiële (leden)administratie,
o stel je begrotingen op voor de verschillende leeftijdsgroepen en de stichting als geheel en bewaak je deze,
o sluit je het boekjaar af met een beknopt financieel jaarverslag,
o verwerk je inkomende facturen en stel je facturen op, en
o beheer je de kas en de bankrekening.

Kortom, het is een schitterende en uitdagende functie waarin je als lid van een bruisend bestuur meedenkt over het financieel gezond houden van onze stichting en betrokken bent rondom de uitvoeringen van de diverse musicalgroepen. Voor deze functie moet je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen afgeven.

Enthousiast? Stuur dan een niet al te formeel bericht naar info@theaterrijk.nl, zodat we je al goed leren kennen en op basis daarvan wellicht uitnodigen voor een (vermoedelijk online) gesprek. Heb je vragen? Stuur dan een bericht naar info@theaterrijk.nl.