In het nieuwe coalitieprogramma, dat vorig jaar april tot stand gekomen is heeft de VVD Gilze en Rijen de ambitie voor burgerzaken en dienstverlening helder omschreven met als beoogd resultaat: “Duidelijke communicatie en dienstverlening naar inwoners, bedrijven en instellingen, waarbij we streven naar een ruim voldoende waardering gemeten volgens het dashboard Dienstverlening (Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken).

Verantwoordelijk wethouder van de VVD David Vermorken: “We kunnen concluderen dat dit doel is behaald: de meting laat zien dat onze klanten de baliewerkzaamheden in Q4 2019 waarderen met een gemiddelde van 9,1. Verder zal het beeld van hoe de dienstverlening wordt ervaren aangevuld worden met de uitkomsten van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente, die dit najaar zal plaatsvinden”.

VVD Raadslid Hans van Nistelrooij: “ We zijn erg blij met dit resultaat. We verwachten dat de dienstverlening voor inwoners en ondernemers modern is en op orde zoals wij in ons verkiezingsprogramma hadden staan. Maar zeker ook dat de gemeente helder communiceert in voor iedereen begrijpelijke taal”

Fractie voorzitter Hans Rutten vult aan: “Wij als VVD Gilze en Rijen vinden dat als je contact hebt met de gemeente er met je meegedacht wordt. De gemeente is er voor onze inwoners en ondernemers”.

Wij zijn als VVD Gilze en Rijen erg blij met dit resultaat en de medewerkers van het klantencontact centrum verdienen dan ook onze complimenten.
We zijn er echter nog niet helemaal want de dienstverlening van de gemeente gaat verder dan alleen burgerzaken. Het sociaal domein, vergunningen, openbare ruimte ect er zijn vele terreinen waar onze inwoners de gemeente ontmoeten en waar de dienstverlening op orde moet zijn en tot tevredenheid leidt. We hebben dan ook aan de wethouder gevraagd dit niet te vergeten en op de agenda te houden. Tevredenheidsmetingen in andere domeinen zijn door de wethouder toegezegd.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.