Op 4 maart jl. hebben de negen gemeenten van Hart van Brabant de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Daarmee heeft de regio bepaald waar er windmolens gaan komen en waar grootschalige zonnevelden worden toegestaan. Als de gemeenteraden, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat de REKS na 1 juli richting het Rijk. Dan is er weer een stapje gezet in de nieuwe energie- en klimaatplannen.

Buitengebied voorlopig op slot voor grote zonnevelden
Meer dan twee jaar is er vanuit de regio gewerkt aan het REKS bod. Er is informatie opgehaald bij veel partijen zoals energiecoöperaties, Enexis en de ZTLO. In het REKS bod staat nu klip en klaar dat het buitengebied in het Hart van Brabant voorlopig op slot gaat voor de aanleg van zonnevelden groter dan 2 hectare. In ieder geval tot 2023 worden er in onze regio geen nieuwe grootschalige initiatieven toegestaan. Er bleek bij de bovengenoemde partijen een grote voorkeur om eerst daken vol te leggen met zonnepanelen alvorens (eventueel) zonnepanelen op landbouwgrond toe te staan. De regio heeft dit signaal serieus genomen.

Wethouder Zwarts vist achter het net
Antonet Krol, raadslid voor D66 Gilze en Rijen, “Wij zijn blij met de keuze van de regio voorrang te geven aan zonnepanelen op (bedrijfs)daken. Zonnevelden op landbouwgrond hebben om verschillende redenen niet onze voorkeur. Dat hebben we al een jaar geleden in onze lokale politieke discussie ingebracht. Bepaalde landbouwgrond is broodnodig voor woningen. D66 wil de overige grond in het buitengebied voor akkerbouw en weiland behouden. Aanleg van zonnepanelen op landbouwgrond, maakt de grond (ook op lange termijn) onvruchtbaar. Bovendien leggen grote zonnevelden een fors beslag op de steeds schaarsere capaciteit van het stroomnetwerk. Dat is onwenselijk omdat er dan geen ruimte meer is voor burgerinitiatieven”. Jammer is wel dat wij als gemeente deze keuze niet zelf eerder gemaakt hebben. Wethouder Zwarts (Gemeentebelang) doet er veel te lang over om met een gemeentelijk kader te komen. D66 vraagt daar al bijna drie jaar om. Bovendien neemt ze de gemeenteraad onvoldoende mee in het proces. De wethouder is al eens eerder teruggefloten door de gemeenteraad in dit dossier van energietransitie. De wethouder loopt achter de feiten aan en van een proactieve houding is geenszins sprake. Krol: “wij vragen ons af of wethouder Zwarts wel ‘in control’ is”.

Zonnevelden Toxandria van tafel
Voor de Gilze en Rijen betekent dit REKS bod dat de twee aanvragen voor een grootschalig initiatief in Gilze (van 8 en 21 hectare) in de koelkast zullen blijven. Ook de aanvraag van Golfclub Toxandria, voor de aanleg van een 3 tot 4 hectare groot zonneveld nabij Molenschot, gaat dan in ieder geval voor de komende twee jaar van tafel.

D66 Gilze en Rijen wil nu snel zonnepanelen op daken
Krol: “Wij pleiten er al een aantal jaren voor om onze inwoners en bedrijven te helpen zoveel mogelijk hun dak te voorzien van zonnepanelen. Het mooie hiervan is dat iedereen kan meedoen. Zo kun je ook eigen zonnepanelen op andermans dak leggen, met bijvoorbeeld de postcoderoosregeling. In onze gemeente is er helaas nog weinig voortgang geboekt met zon op daken.” Tot op heden is slechts 6,2% van de bedrijfsdaken voorzien van zonnepanelen. “Wij willen niet alleen een versnelling van zon op dak, maar hebben ook een veel hogere ambitie als het gaat om de hoeveelheid bedrijfsdaken waar zonnepanelen op kunnen. 25% van de bedrijfsdaken met zonnepanelen is echt veel te mager. Wij denken dat het minimaal 50% kan zijn op middellang termijn. Wij roepen het college van B&W dan ook op om de ambities naar boven bij te stellen en er nu echt vaart achter te zetten”, zo licht Antonet Krol toe.