Nul werkgelegenheid Wijkevoort

Jaren van voorbereiding heeft het plan Wijkevoort gekost. Nu lijkt het er te komen. In 2030 ziet de Gilzenaar aan de rand van zijn dorp logistieke dozen op een rij waar hij ooit uitkeek over een prachtig groen wandel- en fietsgebied met boerderijen. Verder krijgen we er ook verkeer bij. Dagelijks een extra 1800 auto’s en vrachtwagens richting Breda. Veel van dat verkeer dendert over de Vijf Eikenweg (N631) langs de verkeerslichten bij De Nassaulaan en over de Rijksweg (N282) door Rijen en Hulten. Het levert echter voor de regio helemaal geen werk op.

Het levert geen werk op.
Tilburg heeft het zelf laten onderzoeken en de conclusie is helder: het plan levert geen werk voor de regio Tilburg op. Er zijn nauwelijks mensen voorhanden hier die in de logistiek terecht kunnen. Nu niet en over 10 jaar ook niet. Waar halen we de werknemers dan vandaan? Volgens het rapport moet er ‘gericht gekeken worden naar werving in andere regio’s en andere landen’. Een wandellandschap van 300 voetbalvelden groot gaat dus naar logistieke dozen waar alleen arbeidsmigranten werken en mensen van veraf. Met Groen Links en D66 mede aan het roer in Tilburg, een onbegrijpelijke zaak!

It’s the economy, stupid!
De Tilburgse coalitie is tamelijk rechts georiënteerd. Dan is er altijd wat minder oog voor mensen en wat meer voor economische berekeningen. En Excel wees het ondubbelzinnig uit: Wijkevoort is een prima plan. Als PvdA Gilze en Rijen hebben we samen met nog vier partijen een brandbrief naar Tilburg gestuurd in een poging het plan te stoppen, waarop onze plaatselijke D66-fractie het nodig vond een lofbrief te sturen om Tilburg te steunen. Bijna 2000 Tilburgers hebben zelfs een verzoek tot een referendum ingediend. Een minimumaantal handtekeningen daarvoor is 1300. Afgewezen!

Kan dat in Gilze en Rijen ook?
Nee, de PvdA in Gilze en Rijen acht dit hier volstrekt onmogelijk. Mariëlle Doremalen, fractievoorzitter van de PvdA: ‘Het kan spannend zijn in de gemeenteraad, maar het is hier niet van dien aard dat een besluit van deze omvang genomen wordt zonder te kijken wat het voor onze inwoners betekent. Dat hoort ook zo in een gemeente die haar inwoners serieus neemt.’

Duurzaamheid
Afgezien van een forse toename van vervoersbewegingen voor de Vijf Eikenweg en de Rijksweg en een toename van overlast voor de omwonenden is het een zeer duurzaam plan. Alle dozen worden natuur inclusief gebouwd en met een schitterend zonnepanelen dak. Ook de natuur wordt op een erg goede manier ingepast in het dozencomplex. Daar hebben ze dan weer wel oog voor in Tilburg, maar ten koste van wat!

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl