Met de Cyber Physical Factory vestigt zich MBO en HBO-onderwijs in onze gemeente. De opleiding krijgt een plek op Gate2 in Rijen en biedt ruimte aan honderd studenten. Zij werken er straks in projectteams en volgen er praktijk- en theorieonderwijs. Het is een initiatief van Avans, ROC Tilburg, Curio West-Brabant, Midpoint Brabant en het bedrijfsleven. De opleiding wordt opgericht op basis van cofinanciering. Het college draagt € 10.000 bij uit het gemeentelijke innovatiefonds.

“Dit is een schoolvoorbeeld van waarvoor ons innovatiefonds is bedoeld. Het is een mooie ontwikkeling dat Rijen een MBO- en HBO-opleiding krijgt. Het is op Gate2 een nieuwe stap in de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid.” vertelt wethouder David Vermorken.

Gate2 ligt op bedrijventerrein Haansberg in Rijen. “Ik zie de eerste studenten al uit de trein stappen op NS-station Gilze-Rijen. Het bedrijfsterrein en dus ook Gate2 liggen op loopafstand van het station. Met het verbeteren van de stationsomgeving verbeteren we ook de verbinding tussen het bedrijfsterrein en het station. Dat biedt ook weer nieuw perspectief voor Gate2.”, aldus wethouder Sandra Diepstraten (spoorzone en Gate2).

Directeur Pierre van Kleef (Gate2) namens de samenwerkende organisaties over de nieuwe opleiding: “we zijn blij met de bijdrage van de gemeente. Het is de bedoeling dat studenten van verschillende opleidingen op Gate2 samenwerken aan opdrachten voor bedrijven. In januari 2021 verwachten we volledig in bedrijf te zijn. De industrie staat voor grote uitdagingen en kan niet zonder innovatieve oplossingen. Door studenten vanuit bijvoorbeeld de opleidingen engineering, informatica of technische bedrijfskunde te laten samenwerken, kom je sneller tot echte slimme oplossingen. De verbinding met Gate2 maakt dat de minor nog beter wordt ingebed in het toekomstige werkveld van de studenten.”