Tijdens de gemeenteraad van 6 juli waarin de perspectiefnota 2021 behandeld werd ging de hele gemeenteraad akkoord met de motie die het college opriep niet te bezuinigen op de jongemantelzorgconsulent. Het college nam de motie over en heeft deze in de onlangs vastgestelde begroting verwerkt. Dit betekent, dat de vorig jaar aangestelde consulente ook in 2021 en de jaren daarna kan blijven werken. Immers, de bekostiging is door het college structureel gemaakt. Als VVD Gilze en Rijen zijn we hier blij mee.

Dat de gemeenteraad zo eensgezind was kwam vooral door het beroep dat op ons gedaan werd door een jonge mantelzorger. Zij wist ons dapper duidelijk te maken hoeveel steun zij van de jongemantelzorgconsulent krijgt en hoe het haar helpt om haar zware mantelzorgtaak thuis te kunnen volhouden.

VVD raadslid Ryan van Osch: “Ik ben blij dat we binnen de erg krappe begroting voor 2021 en de jaren erna, toch de ruimte hebben kunnen vinden om de jonge mantelzorgers, die van mijn leeftijd of jonger zijn, te kunnen blijven ondersteunen met de hulp van de jongemantelzorgconsulent”.

VVD raadslid Hans van Nistelrooij vult aan: “Daarnaast hebben we ook de ruimte gevonden om het Mantelzorgcompliment te behouden. Helaas hebben we het iets moeten versoberen maar ik ben blij dat we, naast alle waardering die wij als VVD Gilze en Rijen hebben voor al die mensen die hun tijd en energie willen steken in het verzorgen en helpen van naasten, buren en anderen, die waardering nog steeds ook tastbaar kunnen maken.”

Dinsdag 10 november jl was het dé dag van de mantelzorg. Het jaarlijkse moment om alle mantelzorgers even in het zonnetje te zetten. Om onze waardering aan hen te laten zien voor al hun zorg voor een naaste. Hiervoor reikt onze gemeente het mantelzorgcompliment uit. Dit was dit jaar een cheque ter waarde van €75 te besteden bij lokale winkeliers. Normaal nodigt de gemeente elk jaar de bij haar bekende mantelzorgers uit voor een samenzijn met een hapje, drankje en ontspanning. Maar helaas kan dat laatste dit jaar niet. Dit jaar is vanwege Covid-19 geen normaal jaar. De mantelzorgers ontvingen het compliment daarom aan de deur.

Het coronavirus heeft ook als extra neveneffect dat eenzaamheid bij verschillende inwoners toeneemt. Er zijn al initiatieven ondernomen zoals het sturen van kaartjes en tekeningen naar de bewoners van Vitae.
Gelukkig kunnen er weer wat meer activiteiten ontplooid worden in de openbare ruimtes zoal theaters, bioscopen en zwembaden. Hopelijk biedt dat weer enige verlichting. Toch roepen wij u als VVD Gilze en Rijen graag op om op elkaar te blijven letten en elkaar te blijven steunen. Zorg een beetje voor elkaar. Alleen zo komen we deze barre tijden door.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.