De VVD Gilze en Rijen is altijd een voorstander geweest van burgerparticipatie. Gelukkig zien we hier in onze gemeente ook veel voorbeelden van. In sommige wijken houden de bewoners de openbare ruimte schoon, in andere zetten bewoners zich in voor veiligheid en onze verenigingen kunnen niet zonder de inzet van onze bewoners. Bij grote projecten worden waar mogelijk klankbordgroepen geformeerd. Ook zien we regelmatig inwoners die brieven schrijven naar het College of de Raad en bijna altijd resulteert dat in agendering van het onderwerp. Maar het mooiste voorbeeld is toch wel de regelmaat waarmee bewoners inspreken bij Raad of Commissies. Een telefoontje of mailtje naar de griffie is al voldoende om uitgenodigd te worden om in te spreken. En uitgerekend op dit onderdeel van burgerparticpatie wordt een gemeentelijke verordening voorgesteld. Hierdoor wordt wat goed werkt weer in een procedure gevat wat zal leiden tot een extra barrière. Inwoners moeten achter handtekeningen aan (tenminste 25 tot 50) en de griffie moet de rechtmatigheid daarvan checken. Kortom meer bureaucratie voor iets dat alom gewaardeerd wordt en goed werkt. Alphen-Chaam heeft zo’n gemeentelijke verordening maar haar inwoners hebben er nog nooit gebruik van gemaakt terwijl ze geen Commissies kennen (zoals wij in onze gemeente) waar inwoners laagdrempelig kunnen inspreken.

Voor de VVD Gilze en Rijen heeft deze voorgestelde verordening geen toegevoegde waarde en is onnodig.

Wij begrijpen als VVD Gilze en Rijen dat u wilt meedenken, meebeslissen en meedoen in onze gemeente. Daarom heeft de gemeente Gilze en Rijen F-ONS. F-ONS helpt u uw ideeën mogelijk te maken. Zonder veel papierwerk en de gemeente betaalt mee in de kosten. En het F-ONS panel helpt u zodat ideeën werkelijkheid kunnen worden. Wel verwachten wij van het college dat ze zorgen voor meer bekendheid van deze mogelijkheid tot participatie. Recentelijk heeft het college nog besloten de barrière om van deze vorm van burgerparticipatie gebruik te maken te verlagen door de financiering aantrekkelijker te maken.

Wij zijn als VVD fractie, Hans Rutte, Ryan van Osch en Hans van Nistelrooij, dan ook tevreden met hoe onze gemeente burgerparticipatie heeft georganiseerd en hoe hier door u gebruik van gemaakt wordt.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.