Start aanpak wateroverlast Rijen Noord-Oost
In de wijk Rijen Noord-Oost is een start gemaakt om de wateroverlast bij extreme stortregens te beperken. De verwachting is dat de werkzaamheden eind maart 2021 klaar zullen zijn. De huidige werkzaamheden die plaatsvinden zijn; aanpassen wegprofiel in een deel van de Zaaren en Sporkt en de groenstrook tussen de beek en Sporkt wordt afgegraven om als afwatering te functioneren richting de beek bij extreme buien. Deze werkzaamheden zijn een voorloper voor de totale reconstructie van de diverse straten in Rijen Noord-Oost. Bij deze reconstructie zal de hemelwaterafvoer losgekoppeld worden van het riool. Daarnaast is het belangrijk dat de wijk Rijen Noord-Oost een mooie groene wijk blijft met veel passend groen in het openbaren gebied. De aanwezigheid van bomen en struiken is noodzakelijk om de biodiversiteit en een aangenaam verblijfsgebied te hebben. Misschien geeft dit de inwoners ook de motivatie om hun tuinen eveneens te voorzien van meer groen zodat het vallend hemelwater via de natuurlijk weg zal worden afgevoerd naar de bodem. De volgende straten worden in dit project meegenomen; Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Sterkehoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek. Op de website www.leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost vind je meer gedetailleerde informatie.

Voorontwerp bestemmingsplan Spoorzone Rijen
Met deze stap komen we weer dichterbij in de uitvoering van een nieuwe duurzame Spoorzone in Rijen. In dit voorontwerp bestemmingsplan komt de totale invulling van het gebied aan de orde met als belangrijke pijlers; een nieuw station met perrons aan de buitenzijde van het spoor, een onderdoorgang om beide perrons te bereiken maar ook te zorgen voor de verbinding op het lint Rijen zuid naar noord en vice versa. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt eveneens informatie verstrekt voor mogelijke nieuwe woningbouw aan de Julianastraat in de Spoorzone. Daarnaast is er beschreven de parkeervoorzieningen voor fietsen en auto’s en het passeren van de snelfietsroute F58. Het is goed om te vernemen dat er diverse reacties zijn binnengekomen om het bestemmingsplan Spoorzone Rijen verder te verbeteren. Als Kern ’75 zullen wij deze berichten ook zeker betrekken in onze afwegingen.
De huidige planning is 2021-2022 > bestemmingsplan, vergunningen, 2023 > aanbesteding van de werkzaamheden en 2024 > start realisatie.

Mocht u het leuk vinden om mee te praten over een diversiteit aan onderwerpen dan nodigt Kern ’75 u uit om contact op te nemen via de fractieleden of info@kern75.nl